Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - Het project ‘Bo futuro ta den bo man’ krijgt mogelijk een vervolg. Afgelopen jaar namen zestig jongeren deel aan het project dat bestaat uit sporttrainingen na schooltijd.
Het project maakt deel uit van het koninkrijksproject ‘Jij bepaalt wie je bent’. De bedoeling daarvan is om jongeren op een positieve manier te begeleiden, zodat ze minder geneigd zijn verkeerde keuzes te maken. Op Aruba wordt de jongeren de mogelijkheid gegeven te voetballen onder leiding van Harvey Clement, of te softballen met Carmelita Haynes als begeleider. Door de serieuze trainingen krijgen de jongeren discipline en sociale vaardigheden bijgebracht, maar ze worden ook gezonder en krijgen begeleiding bij hun schoolwerk. Zo kan sport het verschil maken en een fundament leggen voor een mooie toekomst.
Hanneke Sint, die namens het Nederlandse ministerie van Justitie belast is met het project, was onlangs op Aruba om met minister van Justitie Arthur Dowers te overleggen. ,,Met het project bieden we jongeren van twaalf tot achttien jaar uit het praktijkonderwijs een gestructureerde vrijetijdsbesteding. Hiermee bieden we hulp bij het maken van de juiste keuzes en bieden we steun bij de weg naar volwassenheid. Rolmodellen maken jongeren enthousiast voor softbal of voetbal en stimuleren ze lid te worden van een sportvereniging. Daar worden de jongeren minimaal een seizoen begeleid door geselecteerde trainers, die contact onderhouden met de school over de voortgang. Ons doel staat hierbij altijd centraal: het realiseren van een positieve gedragsverandering”, aldus Sint.
Centraal in het project staat het rolmodel, de trainer, die de jongeren begeleidt en een duurzame band met hen opbouwt. Het is een langdurig traject (minimaal een jaar) waarin jongeren goed begeleid worden en kennis maken met een nieuw sociaal netwerk, met als doel in te stromen in de sportvereniging. De financiële drempel wordt weggenomen doordat materialen, tenues en het lidmaatschap volledig worden vergoed. Mede dankzij het Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld. Sint ziet voor alle betrokkenen grote voordelen: ,,Sportclubs zien een instroom van nieuwe leden en de kans om de trainersstaf verder te professionaliseren door cursussen. De buurt heeft minder overlast van rondhangende jongeren in de wijk. Een vergelijkbaar project in Engeland zorgde voor 20 procent minder vandalisme en 28 procent minder geweld in de wijk waar de jongeren wonen. De jongeren zelf hebben meer structuur, een goede vrijetijdsbesteding, kameraadschap, een positief netwerk en ondersteuning bij het maken van de juiste keuzes in het leven. De deelnemers zijn gedisciplineerder en vertonen beter gedrag. De sfeer op school verbetert en betere prestaties van de jongeren liggen binnen handbereik. Kortom een win-winsituatie die rechtvaardigt dat we doorgaan met het project.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.