Al het nieuws

Cft erkent gevolgen voor lucht- en zeehaven Sint Maarten en Gebe

Van een onzer verslaggevers

Philipsburg - De gevolgen van de coronacrisis en de in reactie daarop genomen maatregelen hebben niet alleen een groot effect op de overheidsfinanciën van - in dit geval - Sint Maarten, aldus Cft, maar zullen ook een ‘aanzienlijke financiële impact op de overheidsvennootschappen (onv’s) hebben’.

Lees meer...

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.