Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - De vicepresident van het Gerecht op Sint Maarten heeft een brandbrief ontvangen over ‘de zeer benarde rechtspositie van als psychiatrische patiënten aangemerkte personen op Sint Maarten’, aldus advocaat Geert Hatzmann tegenover het Antilliaans Dagblad.

SXMpsych,,Deze mensen zijn in beginsel compleet rechteloos en op de genade van voor God spelende psychiaters aangewezen”, stelt de raadsman, die de kwestie op deze manier onder de publieke aandacht wil brengen, omdat volgens hem ‘sprake is van een zeer onaanvaardbare, onveilige toestand die al tot enkele sterfgevallen heeft geleid’.
Naast de brief aan het Gerecht wijst de advocaat ook op een klaagschrift gericht aan het Medisch Tuchtcollege en de beschikking van het Medisch Tuchtcollege in dezelfde zaak, alsook een aansprakelijkstelling van het Land Sint Maarten (specifiek gericht aan de ministers van Justitie en van Volksgezondheid) in verband met een overlijdensgeval.
Hatzmann meent dat sprake is van een nieuwswaardige aangelegenheid, ‘zeker als men bedenkt dat er op dit moment een in Nederland geboren en deels getogen Sint Maartense jongeman onder dubieuze omstandigheden in de lokale psychiatrische inrichting - Mental Health Foundation (MHF) - wordt vastgehouden’.
De aansprakelijkheidsstelling is al van eind november 2023. De brief aan de leiding van het Gerecht in Philipsburg over ‘de benarde rechtspositie van vermeend krankzinnige mensen’ werd vrijdag uitgestuurd.
De raadsman spreekt daarin nogmaals zijn grote en naar eigen zeggen inmiddels al jarenlang bestaande zorgen uit over de uiterst bedenkelijke rechtspositie van deze mensen die in de handen van de MHF terechtkomen.
,,Deze mensen zijn in feite volslagen rechteloos. Ze kunnen volkomen tegen hun wil van straat worden geplukt of uit hun eigen huis worden meegenomen om te worden afgevoerd naar de kliniek van MHF, alwaar zij soms dagen - of zelfs weken of maanden - in een isoleercel worden geplaatst en onder dwang medicatie krijgen toegediend.”
Vaak worden deze mensen volgens Hatzmann wekenlang tegen hun zin in de kliniek vastgehouden zonder dat er ook maar een rechter aan te pas komt om te beoordelen of deze vrijheidsontneming nu echt wel zinvol en proportioneel, kortom absoluut noodzakelijk, is. Dit in schril contrast met verdachten in strafzaken.

‘MHF speelt ongehinderd voor God’...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.