Al het nieuws

Inzetprijs door Obna is 5,2 miljoen dollar

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen (Obna) heeft vorige week van het Gerecht in eerste aanleg toestemming gekregen het iconische Pasanggrahan Hotel op Sint Maarten te veilen.

SXMPassanggrahan 2Het is de vierde poging, zo blijkt uit het vonnis dat vorige week geveld werd. Het kort geding, aangespannen door het hotel, werd daags voor de veilingdatum verloren. Inmiddels is de veiling gehouden en volgens de advocaat van het boutiquehotel, Bertie Braam, ‘zijn geen biedingen gedaan dus blijft alles voorlopig zoals het is’. En, zo voegt hij eraan toe: ,,De eigenaren zijn naarstig op zoek naar financiering om Obna te kunnen betalen.”
Het Pasanggrahan Hotel eiste ook om de inzetprijs op minimaal 8,2 miljoen gulden te zetten. Uit het vonnis blijkt dat Obna de inzetprijs voor de veiling van het hotel gesteld heeft op ruim 5,2 miljoen dollar (omgerekend ruim 9 miljoen gulden). Maar, zo stelt de rechter: ,,Niet kan worden geoordeeld dat met dit bedrag - omdat het te laag zou zijn - de belangen van Pasanggrahan worden geschaad. Obna heeft de inzetprijs met verwijzing naar de executiewaarde in het door haar overgelegde taxatierapport gemotiveerd, met daarbij de toevoeging dat een lage inzetprijs meer gegadigden trekt en tot een beter resultaat kan leiden.” Een eerdere veiling in maart 2021 met een inzetprijs van 7,15 miljoen dollar leverde geen gegadigden op.SXMPassanggrahan 1
Hoe het zover heeft kunnen komen blijkt uit deze passage in het vonnis: ,,Obna heeft laatstelijk bij kredietovereenkomsten van augustus 2009 en juli 2011 krediet aan Pasanggrahan verstrekt. In september 2014 heeft Obna het krediet opgezegd met opeising van het gehele uitstaande bedrag (12,8 miljoen gulden).” Al in oktober 2019 wilde Obna overgaan tot veiling. In mei 2020 is de eerste veiling afgeblazen in verband met corona. In december 2020 is een veilingpoging door Pasanggrahan gepareerd met een voorlopige surseance met afkoelingsperiode. In maart 2021 werd Obna ook al in een kortgedingvonnis gerechtigd te veilen, wat in een derde poging geen gegadigde opleverde.
Ook nu weer wordt gevonnist dat Obna mag veilen. ,,Er mag tot executieverkoop worden overgegaan indien de schuldenaar in verzuim is met de voldoening van zijn hypothecaire verplichtingen. Daarvan is hier sprake”, zo wordt aangevoerd. ,,Pasanggrahan is al vele jaren in gebreke om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Niet gebleken is bovendien dat eiseres enig zicht heeft op alternatieve financiering of mogelijkheden heeft om een substantiële aflossing te doen.”
Er is wel een deel afbetaald door een aan Pasanggrahan toekomend verzekeringsbedrag dat direct aan Obna is doorgesluisd. Het gaat hier om een bedrag van 1,65 miljoen dollar. Na deze betaling heeft Obna toegezegd dat zij tot en met december 2022 niet tot verkoop van het hotel overgaat en daar heeft de bank zich aan gehouden.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.