Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Het aantal gedetineerden uit Sint Maarten dat in Nederlandse cellen zit groeit. Dit is een tijdelijke maatregel en kan geen structurele oplossing zijn voor het cellentekort op Sint Maarten.

SXMPointBlancheDat benadrukken de bewindslieden van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties in de beantwoording van Kamervragen van D66.
Sinds orkaan Irma in 2017 grote schade veroorzaakte aan de gevangenis Point Blanche zitten er gevangenen uit Sint Maarten in Nederlandse gevangenissen. Dit gebeurt op basis van de Onderlinge Regeling Detentiecapaciteit, die in 2014 werd gesloten tussen de drie Caribische landen en Nederland. Van de toen 31 overgeplaatste gedetineerden zitten er tien nog steeds in Nederland.
Daarnaast zijn er nog negen gedetineerden overgeplaatst wegens ‘dringende redenen van veiligheid’, schrijven de bewindslieden. Dit gebeurt vaker, ook tussen de eilanden onderling en vanuit andere eilanden in Nederland. Verder heeft Sint Maarten verzocht nog eens twaalf gedetineerden in Nederland op te vangen. Daarvan zijn er al zeven overgevlogen, de aanvragen voor de overige vijf zijn nog in behandeling. In totaal zitten er nu opnieuw 31 gedetineerden uit Sint Maarten in Nederlandse gevangenissen.
In de slotconclusie van de brief wordt duidelijk dat het Nederlandse kabinet de gedetineerden niet wil blijven onderbrengen: ,,Ik wil graag benadrukken dat het overbrengen van gedetineerden elders in het Koninkrijk geen structurele oplossing voor het cellentekort in de Pointe Blanche gevangenis in Sint Maarten is.” Sint Maarten zal zelf de celcapaciteit moeten vergroten. Daarover zijn gesprekken gaande. ,,Hierbij kan gedacht worden aan anders straffen, bijvoorbeeld door inzet van elektronische detentie. Of aan het gereedmaken en in gebruik nemen van de andere detentiefaciliteiten op het eiland.”
In het debat van vorige week over onder andere Sint Maarten merkte Van Huffelen nog op dat Sint Maarten de kosten voor de opvang in Nederlandse cellen zelf moet betalen. In de beantwoording van de vragen legt zij ook uit, samen met de bewindslieden van Justitie, dat er samengewerkt wordt bij de verbeteringen in het gevangeniswezen. De voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe gevangenis zijn in februari gestart door de VN-projectorganisatie Unops. Nederland heeft hiervoor 16 miljoen euro beschikbaar gesteld, de overige kosten zijn voor Sint Maarten zelf. Als alles volgens plan gaat moet de gevangenis in 2028 worden opgeleverd.
Verder erkennen de bewindslieden dat er scheefgroei is ontstaan in de justitieketen op Sint Maarten (en ook op Curaçao en Aruba) en dat die disbalans is versterkt doordat Nederland weliswaar steun verleent, maar niet in alle schakels in de keten. Sint Maarten moet dat zelf in principe oplossen, maar dat is nog onvoldoende gebeurd. Nederland heeft daar in de gesprekken met Sint Maarten nu meer aandacht voor en zal de steun herijken. Dit werd door het kabinet al begin april met de Tweede Kamer gedeeld na de beleidsdoorlichting van artikel 1 van de begroting Koninkrijksrelaties.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.