Al het nieuws

Land Sint Maarten kende vanaf 2010 geen rust

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Sint Maartense gouverneur Eugene Holiday heeft bij zijn afscheidsrede op indringende wijze inzicht gegeven in de turbulente twaalf jaar dat hij gouverneur was. Hij startte op 10 oktober 2010, de dag dat het Bovenwindse Eiland, net als Curaçao een autonoom land werd in het Koninkrijk.

SXMgouv2Niet alleen politiek is er veel gebeurd, er waren ook externe schokken, zoals de gouverneur dat noemt, verwijzend naar het passeren van orkaan Irma, maar ook de coronapandemie.
Over de politiek stelt Holiday: ,,Politiek gezien werden mijn eerste en het grootste deel van mijn tweede ambtstermijn gekenmerkt door politieke instabiliteit en het door mij bewaken van zo veel mogelijk continuïteit in de regering. Tijdens mijn twaalf jaar in functie waren er vier verkiezingen (2014, 2016, 2018 en 2020). Ik begeleidde de vorming van zeven regeringen (2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018 en 2020) en drie interim-regeringen (2015, 2018 en 2019). De meest controversiële momenten tijdens mijn gouverneurschap waren na de val van regeringen en de oproep tot vervroegde verkiezingen. De val van de regering in 2012 werd de carnavalscoup gedoopt. Het politieke conflict van 2013 werd de Mexicaanse impasse genoemd. Ik stelde een panel van rechters in om de constitutionele crisis na de val van de regering in 2015 op te lossen. Mijn besluiten om de oproep tot vervroegde verkiezingen door de regering in 2017 in de nasleep van orkaan Irma en door de regering in 2019 te bekrachtigen, werden in twijfel getrokken door ambtenaren aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. In dat verband wil ik opmerken dat het recht om te stemmen en gekozen te worden een democratische norm is; het is een van de meest heilige rechten in onze parlementaire democratie en het is onze grootste verplichting om de mogelijkheid om te stemmen te bieden.” En, zo stelt Holiday terugkijkend: ,,Ik kan mij niet voorstellen dat er iemand is die zou zeggen dat de politieke verdeeldheid en partijdigheid van de afgelopen twaalf jaar de norm is die wij voor ons politieke proces willen. Als land is het onze plicht om zelfcorrectie toe te passen en het politieke schip te stabiliseren op weg naar de volgende fase in de ontwikkeling van ons land. Een verplichting die van ons vraagt om boven de nauwe grenzen van onze individuele belangen uit te stijgen naar de hogere en bredere zorgen van onze samenleving. Dit besef is cruciaal omdat het erop lijkt dat openbaar en particulier beleid te vaak wordt gestuurd door politieke en andere factoren dan het belang van het volk.”
De externe schokken zijn volgens Holiday de impact van orkaan Irma en de aanhoudende gevolgen van de pandemie van het coronavirus. ,,De omvang van beide crises leidde tot de noodzaak en afkondiging van de noodtoestand, inclusief een volledige lockdown van het land bij Covid-19. De schade aan onze infrastructuur en aan onze financiële en economische basis is aanzienlijk. Zij hebben de financiële positie van bedrijven en huishoudens verzwakt en onze regering in geldnood gebracht. En de gevolgen zullen naar verwachting nog lang aanhouden. Deze twee crises benadrukken de kwetsbaarheid, de beperkingen, maar ook de veerkracht van ons volk en eiland. Drie factoren waaruit we kunnen en moeten putten om te bouwen aan een sterker en duurzamer Sint Maarten.”

'Versterken van partnerschappen'

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.