Al het nieuws

Scholen en bieb weer opgeknapt na orkanen

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Het Trustfonds Sint Maarten keurt 26,8 miljoen dollar goed voor herbouw van inclusieve scholen en het herstel van de bibliotheekdiensten. De regering van Sint Maarten en de Wereldbank hebben onlangs een subsidieovereenkomst ondertekend voor het Fostering Resilient Learning Project.

SXMTrustHet project beoogt de wederopbouw van de scholen van Sister Marie Lawrence (SML) en Charles Leopold Bell (CLB), het herstel van de toegang tot de bibliotheekdiensten door de wederopbouw van de Philipsburg Jubilee Library (PJL), en de versterking van het managementinformatiesysteem van de overheid voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport.
De infrastructuur van de onderwijssector van Sint Maarten werd zwaar beschadigd door de orkanen Irma en Maria, met nadelige gevolgen voor de leeromgeving van kinderen. Als gevolg daarvan werd de toegang tot onderwijs en tot de buitenschoolse programma’s van de SML- en CLB-scholen, met inbegrip van de programma’s die gericht zijn op jongeren en leerlingen met speciale behoeften en risicojongeren, onderbroken. Bovendien is het PJL, een cruciaal centrum voor alfabetisering, cultuur en artistieke expressie op Sint Maarten, nog steeds zwaar beschadigd en onbruikbaar.
,,De wederopbouw van de scholen Sister Marie Laurence en Charles Leopold Bell en van de Philipsburg Jubilee Library zal de leeromgeving verbeteren en het menselijk kapitaal in het land versterken”, aldus Lilia Burunciuc, directeur van de Wereldbank voor het Caribisch gebied. ,,Ik ben verheugd dat dit project de toegang tot essentiële onderwijs- en leerdiensten zal heropenen, in het bijzonder voor Sint Maartense jongeren die speciale behoeften hebben of een risicogroep vormen.”
Het project zal ook de ontwikkeling ondersteunen van een uitgebreid managementinformatiesysteem om de besluitvorming en het toezicht van de regering op de sectoren onderwijs, cultuur, jeugd en sport te informeren.
,,De versterking van het managementinformatiesysteem, dat meer betrouwbare en toegankelijke gegevens mogelijk maakt, zal de besluitvorming van beleidsmakers onderbouwen voor een beter beheer van de sector”, zo stelt Claret Conner, directeur van het National Recovery Program Bureau, de uitvoerende instantie van het project. Het project vormt een aanvulling op de lopende activiteiten die door het Trustfonds worden gefinancierd. Deze activiteiten omvatten de renovatie van 19 scholen in het kader van het noodherstelproject, de versterking van het kinderbeschermings- en onderwijssysteem in het kader van het project voor veerkracht en bescherming van kinderen, en de steun die door Civil Society Partnership for Resilience Project wordt verleend aan onderwijs voor jonge kinderen en sportfaciliteiten.

Trustfonds verlengd tot december 2028...

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.