Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Trainers van het opleidingsinstituut van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hebben de Point Blanche-gevangenis op Sint Maarten bezocht. Ze bekeken welke opleidingen nodig zijn voor het gevangenispersoneel.

SXMgevangenisDe trainers waren uitgenodigd door de minister van Justitie, Anna Richardson. Bij het bezoek was ook de hr-adviseur van de gevangenis, Richard Zijlstra aanwezig. Hij is sinds december 2021 op verzoek van de minister van Justitie in de gevangenis gedetacheerd en assisteert bij hr-zaken.
DJI biedt een uitgebreide training voor bewakers. Zij krijgen onder meer les in zelfverdediging, integriteit, veiligheid en beveiliging van personeel en gevangenen, relevante wettelijke voorschriften en positieve communicatie. Aan de training kunnen maximaal twaalf cursisten deelnemen. De totale training duurt ongeveer zes weken bezig. Als DJI akkoord krijgt om de training te kunnen geven, zal de eerste groep in de komende maanden de training al gaan volgen.
Voordat de Nederlandse Antillen in 2010 werden ontbonden, werd op Curaçao een training gegeven aan alle gerechtsdeurwaarders. Na 2010 werd de training voor de gevangenisbewakers verzorgd door de gevangenis en de Justice Academy. In 2017 raakte het gebouw van de Justice Academy echter zwaar beschadigd door orkaan Irma. Het gebouw kon niet meer kon worden gebruikt om les te geven. Het gevolg was dat gevangenisbewaarders geen trainingen meer kregen.
De toenmalige minister van Justitie riep in 2018 de hulp in van de Nederlandse regering om het detentiesysteem van Sint Maarten te verbeteren. Een delegatie van DJI reisde toen naar het eiland om haar expertise aan te bieden en een diepgaand onderzoek te doen naar het detentiesysteem in het land. Er werd een actieplan voor detentie opgesteld, waarin staat hoe het gevangenissysteem van het land kan worden verbeterd. Het DJI-team dat naar Sint Maarten ging, bestond uit zes personen met jarenlange ervaring in de gevangenis en forensische zorg. Zij leverden een rapport af met de titel ‘Een veilige samenleving: bouwen aan een verantwoord en duurzaam detentiesysteem op Sint Maarten (2018-2023)’.
Een van de aanbevelingen in het detentieplan richt zich op opleidingsprogramma’s voor gevangenispersoneel. Dit staat ook in het landspakket als urgent verbeterpunt. De gesprekken met het DJI over opleidingsprogramma’s voor het gevangenispersoneel op Sint Maarten zijn vorig jaar gestart. DJI stelde voor om het gevangenispersoneel op Sint Maarten soortgelijke opleidingsmogelijkheden aan te bieden als de bewakers in Nederland krijgen. Het DJI zou een op maat gemaakte training ontwerpen voor het gevangenispersoneel op het eiland.
Minister Richardson erkent dat gevangeniswerk complex is en dat het personeel specifieke vaardigheden moet beheersen. Goed opgeleid gevangenispersoneel is belangrijk zodat het gevangenispersoneel over de kennis, vaardigheden en houding beschikt om hun taken goed uit te voeren. Dat doen ze met respect voor de rechten en waardigheid van gedetineerden. Het is van groot belang dat zowel de huidige als nieuwe gevangenisbewaarders bij zijn met hun kennis en vaardigheden. Ze moeten de mogelijkheid krijgen om zich continu te ontwikkelen en te verbeteren door middel van bijscholing.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.