Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - Premier Silveria Jacobs heeft woensdag een ‘vruchtbaar gesprek’ gehad met de bestuursleden en directeur van de Integriteitskamer Sint Maarten om het jaarverslag 2020 en updates van de organisatie in ontvangst te nemen.

sxmintegrBij deze vergadering waren de voorzitter van de Integriteitskamer, Rian Vogels, de leden Rafael Boasman en Hans Lodder samen met de directeur, Charna Pompier, aanwezig.
Tijdens de bijeenkomst overhandigde voorzitter Vogels aan premier Jacobs het jaarverslag van de Integriteitskamer Sint Maarten 2020. Directeur Pompier liet weten dat de Integriteitskamer aan een aantal zaken werkt, met als meest recente het versterken van het bewustzijn over het belang van integriteit. Een van de kerntaken van de Integriteitskamer is het bijbrengen van integriteit, niet alleen binnen de overheid, maar ook binnen de samenleving. Als zodanig is de organisatie begonnen met een 12 weken durende bewustwordingscampagne over integriteit, waarbij wordt geprobeerd de campagne de gemeenschap te laten bereiken via radio, krant en sociale media, legt directeur Pompier uit.
De bestuursleden hebben premier Jacobs geïnformeerd over hun inspanningen om een relatie met de St. Maarten Corporate Governance Council (CGC) te smeden en deze te versterken. ,,De Integriteitskamer heeft veel plannen, maar omdat het team klein is, zijn we gefocust op proactief zijn en advies geven om te voorkomen dat dingen gebeuren in plaats van reactief te zijn”, aldus directeur Pompier. De Integriteitskamer begrijpt de uitdagingen en knelpunten binnen de ministeries en is daarom in staat om met een hands-on aanpak die direct inzetbaar is het beste advies te geven met te nemen stappen om de integriteit te verbeteren.
Minister-president Jacobs: ,,De Integriteitskamer Sint Maarten heeft hard gewerkt om hoge normen van integriteit te bevorderen door bewustwording te creëren en advies te geven. De ervaring die ik heb gehad met deze Integriteitskamer is tot nu toe positief. De regering zal hand in hand blijven werken met de Integriteitskamer om ervoor te zorgen dat we een veilig en zelfverzekerd Sint Maarten creëren en behouden in het belang van onze mensen.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.