Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - De vaccinatieteams van de verschillende eilanden van het Caribische deel van het Koninkrijk gaan, samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), onderzoek doen naar de vaccinatiebereidheid van de inwoners.

vaccinatiebereidheidDoel van het onderzoek is het ontwikkelen van een strategie om de campagneteams te ondersteunen in de communicatie en de laatste fase van het vaccinatieproces. Het onderzoek wordt uitgevoerd door locale onderzoekers in samenwerking met I&O Research.

In februari van dit jaar zijn de vaccinatieprogramma’s op de BES-eilanden en CAS (Curaçao, Aruba en Sint Maarten) gefaseerd van start gegaan. Mensen van 60 jaar of ouder en zorgpersoneel waren als eerste aan de beurt voor een prik. Vanaf april waren alle 18-plussers aan de beurt, en sinds juli is het vaccin ook beschikbaar voor jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Inmiddels zijn al bijna 400.000 vaccinaties toegediend aan de eilandbewoners.

Het RIVM berekent dat, aangezien de deltavariant van het virus in alle drie de CAS-landen en Bonaire is geconstateerd, een vaccinatiegraad van circa 75 tot 85 procent van de totale bevolking moet worden bereikt om groepsimmuniteit te bereiken.

Momenteel is deze vaccinatiegraad nog niet bereikt. De vaccinatieteams op de landen geven aan geen goed, evidence-based beeld te hebben van wat vaccinsceptici en -weigeraars ervan weerhouden zich te laten vaccineren. Daardoor weten zij niet precies hoe ze hun vaccinatie- of communicatiebeleid hierop moeten afstemmen om de bereidheid te vergroten.

Daarom gaat het Nederlandse ministerie van VWS in samenwerking met de gezondheidsautoriteiten in het Caribisch deel van het Koninkrijk kwalitatief onderzoek uitvoeren op de Beneden- en Bovenwindse eilanden door middel van diepte-interviews en focusgroepinterviews over de reden waarom mensen ervoor kiezen zich wel of juist niet laten vaccineren. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan 12- tot 40-jarigen.

Het onderzoek vindt plaats in augustus van dit jaar, de resultaten zullen begin september worden gepresenteerd aan het ministerie van VWS en de vaccinatieteams.

Op basis van de interviews formuleren de onderzoekers concrete beleidsaanebevelingen om de vaccinatiebereidheid te vergroten. Daarbij houden zij rekening met de locale omstandigheden, inclusief de capaciteit van de vaccinatieteams om deze aanbevelingen op te volgen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).