Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Demissionair staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties heeft gisteren in een brief aan de Tweede Kamer bevestigd wat minister Ardwell Irion van Financiën van Sint Maarten woensdag al bekendmaakte. Sint Maarten krijgt de zesde tranche liquiditeitssteun overgemaakt.

F14 SXM Knops bevestigt trancheDe toekenning van de 48 miljoen euro was al op 18 juni bekendgemaakt, maar Sint Maarten moest nog aan een aantal voorwaarden voldoen. Knops werd gemachtigd om hierover een besluit te nemen in overleg met premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra van Financiën, maar zonder het besluit aan de Rijksministerraad voor te leggen.

De belangrijkste voorwaarde was om de governance (behoorlijk bestuur) bij de luchthaven Princess Juliana International Airport (PJIA) goed te regelen. Pas dan kan het project voor herstel van de terminal met steun van de Royal Schiphol Group (RSG) worden opgepakt. De regering van Sint Maarten heeft daarin als belangrijkste aandeelhouder ‘de benodigde stappen gezet’, schrijft Knops. RSG, dat eerder dreigde af te haken, zal de samenwerking daarom voortzetten. Dit is formeel vastgelegd tussen de PJIA holding, PJIA exploitatiemaatschappij, RSG en het ministerie van BZK van de staatssecretaris.

Andere voorwaarden waren de formele vaststelling van enkele plannen van aanpak uit de uitvoeringsagenda, concrete voortgang bij het realiseren van bouwkundige verbeteringen op het terrein van detentie en informatie voor bij het College financieel toezicht over de invulling van de 12,5 procent korting op de arbeidsvoorwaarden van het personeel bij overheidsgelieerde entiteiten.

De Tweede Kamer heeft op 8 juli al ingestemd met de zesde tranche voor Sint Maarten en de al eerder toegekende tranches voor Aruba en Curaçao. Op stemming in de Eerste Kamer kon niet worden gewacht, schrijft Knops. ,,Zonder de leningen kunnen de landen naar alle waarschijnlijkheid in de loop van deze maand niet meer aan hun verplichtingen, zoals salarisbetalingen, uitgaven aan sociale zekerheid en renteverplichtingen op uitstaande leningen, voldoen.”