Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - De partij United Democrats (UD) zegt dat een ander ‘drama’ lijkt te gaan plaatsvinden bij een overheidsbedrijf. Dit keer gaat het om nutsbedrijf Gebe, zo meldt The Daily Herald.

SXM GebeDe financiële situatie van het bedrijf was het agendapunt van een vergadering afgelopen vrijdag in de Staten, waarbij de vraag werd gesteld of de minister die verantwoordelijk is voor Gebe zijn verantwoordelijkheden uitstelde door de interim-manager van het bedrijf vragen van parlementariërs te laten beantwoorden.

UD-parlementslid Sarah Wescot-Williams zei onlangs in een persbericht dat de vergadering zeven maanden geleden was aangevraagd en dat er bijna twee maanden geleden vragen zijn gesteld. ,,Er moeten nog meer antwoorden komen, maar in de tussentijd lijkt zich een ander drama bij een overheidsbedrijf te ontvouwen”, aldus Wescot-Williams in het persbericht. ,,Deze ontwikkelingen bij Gebe doen denken aan de PJIA (Princess Juliana International Airport, red)-saga die zich afspeelde over een periode van enkele maanden zonder dat de aandeelhouder zijn bevoegdheid uitoefende om de zaak onder controle te krijgen. De gevolgen van dat nalaten van de regering van Sint Maarten zijn voor iedereen duidelijk. Nu probeert de regering wat schadebeperking te doen, terwijl de mensen met spanning wachten op de uitkomst.”

Of het nou goed of fout is wat staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gedaan op het gebied van liquiditeitssteun en PJIA, het helpt Sint Maarten in ieder geval op dit moment niet, zegt Wescot-Williams. ,,De regering moest zich realiseren dat het kat-en-muisspel dat ze speelde met de Princess Juliana International Airport haar op een gegeven moment zou inhalen. Dat is nu gebeurd.”

Wescot-Williams zei, net als in het geval van de luchthaven, dat hoewel er veel via de media wordt gespeeld, niet kan worden aangenomen dat het hele verhaal bekend is. ,,Rust en vertrouwen in onze overheidsbedrijven zijn van het grootste belang voor de werknemers van de bedrijven, hun klanten en andere relevante belanghebbenden.

Verantwoordelijk voor dat vertrouwen en rust zijn de aandeelhouder, de raad van commissarissen en het bestuur samen. Als er barsten in die top zitten, moet de overheid snel handelen. Ons advies is simpel: neem de leiding, wacht niet te lang. De uiteindelijke aandeelhouder, de regering van Sint Maarten, moet ingrijpen en partijen weer op één lijn brengen, gebaseerd op de bedrijfsstructuur van het bedrijf en de afstemming van de visie op het elektriciteitsbedrijf van het land.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.