Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Sint Maarten krijgt alsnog de vijfde tranche liquiditeitssteun van Nederland uitgekeerd. Dat maakte staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties gisteren in een brief aan de Tweede Kamer bekend.

SXMairportVolgens Knops heeft de regering van Sint Maarten acties ondernomen die hem ‘voldoende vertrouwen’ geven om over te gaan tot uitkering van de 39 miljoen gulden. Een maand geleden schortte hij de door de Rijksministerraad (RMR) al toegezegde steun alsnog in, omdat er ‘zorgwekkende ontwikkelingen’ waren in het bestuur van Princess Juliana International Airport (PJIA).
Good governance bij PJIA was geen voorwaarde voor het verlenen van liquiditeitssteun. Daarom kwam het besluit van de RMR om uitkering op te schorten Knops op veel kritiek te staan uit de Tweede Kamer en van staatsrechtgeleerden. Daarop gaat de staatssecretaris in zijn brief niet in.
Het grootste probleem bij de wederopbouw van PJIA was dat de Royal Schiphol Group (RSG) zich begin mei dreigde terug te trekken uit het project. Zonder RSG had Knops geen vertrouwen in een goede afloop. Daarom liet hij premier Silveria Jacobs van Sint Maarten weten dat hij de betaling zou uitstellen tot er actie was ondernomen voor goed bestuur bij PJIA. De premier ‘heeft mij en de RSG in deze periode meerdere malen geïnformeerd over de stand van zaken’, schrijft de staatssecretaris.
Knops: ,,De acties die Sint Maarten heeft ondernomen om goed bestuur op de luchthaven te herstellen geven de minister-president, de minister van Financiën en mij voldoende vertrouwen om over te gaan tot het verstrekken van de vijfde tranche liquiditeitssteun. Hierbij weeg ik ook het oordeel van RSG mee, die positief staat ten opzichte van de door Sint Maarten genomen stappen.”

Voor zijn beslissing was Knops gemachtigd door de RMR, zodat hij niet hoefde te wachten op de vergadering van vandaag. Het geld zal nu met ‘dringende spoed’ worden overgemaakt, ‘omdat, mede in het licht van de inmiddels zeer sterke negatieve liquiditeitspositie van Sint Maarten, de regering van Sint Maarten zonder liquiditeitssteun eind juni niet meer in staat zal zijn de ambtenarensalarissen uit te betalen’. Dit wordt eind volgende week, verwacht Knops.
De Tweede en Eerste Kamer krijgen pas achteraf de mogelijkheid om zich uit te spreken. Dat is tegen de begrotingsregels, omdat het parlement budgetrecht heeft, maar wegens het spoedeisende karakter van de uitkering kan die niet wachten op behandeling door het parlement. De Algemene Rekenkamer had bij het verantwoordingsonderzoek kritiek op het hanteren van dit beroep op de noodregeling in de Comptabiliteitswet.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.