Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - De voortgangscommissie Sint Maarten heeft in het eerste kwartaal van 2021 kleine lichtpuntjes gezien in de detentieorganisatie. Dat staat in de veertigste voortgangsrapportage die staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

F14 SXM Lichtpuntje gevangenisVoor het eerst sinds een jaar kon de commissie medio april 2021 Sint Maarten weer lijfelijk bezoeken. Door de coronacrisis was dat sinds begin 2020 niet mogelijk. De commissie heeft bovendien weer een lid uit Sint Maarten: oud-gezaghebber en voormalig lid van de Raad voor de Rechtshandhaving Franklyn Richards. ‘Een ervaren en deskundige bestuurder’, aldus het rapport.

Er zijn weinig verbeteringen te melden, aldus de commissie. Toch is er een positievere sfeer dan in vorige rapportages. ,,Het algemene beeld wordt gekleurd door de voorbereidingsfase van dingen die komen gaan. Dat zijn op hoofdlijnen de vaststelling van de functieboeken, de overeenkomst met UNOPS (projectbureau van de Verenigde Naties, red.) en de aanstelling van een programmamanager voor de uitvoering van het detentieplan Sint Maarten.”

Het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) heeft op dit moment weinig perspectief op de hard nodige groei. Maar bij het gevangeniswezen, meer concreet de Point Blanche-gevangenis, is er wel perspectief op de bouw van een nieuwe gevangenis door UNOPS. Hiervoor is 20 miljoen euro ingeruimd in het Landspakket. Dat verandert echter nog niets aan de huidige situatie in de gevangenis, die de commissie ‘beneden peil’ en ‘ronduit gevaarlijk’ noemt.

Ook voor KPSM is er wel wat licht aan het einde van de tunnel. Voor de functieboeken, die al sinds 2010 voor zowel het KPSM als Point Blanche op zich laten wachten, is een adviesaanvraag gedaan. ,,Tijdens het gesprek met de minister van Justitie heeft de commissie haar de mogelijkheid voorgehouden om spoedshalve alsnog de functieboeken waarover de commissie in juni 2019 heeft geadviseerd te formaliseren, om vervolgens door onafhankelijke deskundigen de voor Sint Maarten gewenste formatie te laten onderzoeken.”

Voor het gevangeniswezen is positief dat er een programmamanager wordt geworven. Na diens aanstelling kan er met UNOPS een werkconferentie worden gehouden over het verdere proces. De commissie gaat er daarbij van uit dat de gesprekken met UNOPS tot een overeenkomst leiden.

Een voortdurend probleem is dat bij zowel het KPSM als de gevangenis vacatures alleen intern kunnen worden opgevuld. De werving van nieuw personeel ligt stil. De commissie adviseert de minister zo spoedig mogelijk de werving voor gevangenbewaarders en aspiranten te starten. Ook zou de commissie graag een groeiplan voor de komende vier jaar zien.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.