Al het nieuws

Door coronacrisis extra daling premieontvangsten en oplopende tekorten

Van onze redactie

Philipsburg/Willemstad - Sint Maarten begroot voor 2021 een bedrag van 63 miljoen gulden aan bijdragen aan het uitvoeringsorgaan Sociale Ziektekosten Verzekering (SZV).
smmcDit bedrag is opgesplitst in 54 miljoen voor ‘payroll support’ en een bedrag van 9 miljoen voor liquiditeitssteun aan Sint Maarten Medical Center (SMMC).
Er bestaan al langer structurele tekorten bij de zorgfondsen, merkt het College financieel toezicht (Cft) op. ,,De coronacrisis veroorzaakt een extra daling in premieontvangsten die leidt tot oplopende tekorten.” Het doorvoeren van - daar is het woord weer - ‘hervormingen’ is noodzakelijk om de zorgfondsen in de toekomst financieel bestendig te maken.
Het Cft adviseert dat de regering van Sint Maarten de regelgeving zo spoedig mogelijk aanpast zodat ambtenaren en politici voortaan de afgesproken 10 procent eigen bijdrage aan de ziektekosten zullen betalen.
,,Ook adviseert het Cft het voorstel van de uitvoeringsorganisatie SZV om de loongrens voor de ziektekosten te verhogen tot 120.000 over te nemen en de begroting daarop aan te passen. Door deze maatregelen zullen de risico’s ten aanzien van de zorgfondsen beperkt worden.”
In de brief aan Financiënminister Ardwell Irion gaat het College ook in op de ‘coronasteunmaatregelen gerelateerde lasten’. De regering van Sint Maarten begroot een totaalbedrag van 128 miljoen gulden voor de steunmaatregelen in verband met de coronacrisis, inclusief 9 miljoen liquiditeitssteun voor het ziekenhuis SMMC (Sint Maarten Medical Center). Ook begroot het (ei)land een bedrag van 10 miljoen voor aanvullende zorgkosten in verband met de coronacrisis.
Sint Maarten is, zo merkt het Cft voorts op, voornemens om de steunmaatregelen in verband met de coronacrisis in 2021 te continueren, ‘terwijl aangenomen kan worden dat deze in de tweede helft van 2021 kunnen worden afgebouwd’. De verwerking en onderverdeling van de financiële implicaties zijn voldoende te herleiden uit de ontwerpbegroting 2021, echter een toereikende onderbouwing van de gehanteerde uitgangspunten en bijhorende lasten ontbreekt. ,,Het Cft adviseert u om deze dan ook in de ontwerpbegroting te verwerken.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.