Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het besluit van de Rijksministerraad (RMR) om de vijfde tranche liquiditeitssteun voor Sint Maarten vooralsnog niet uit te betalen.

steunsxmDe kritische Kamer had daar vorige week uitdrukkelijk om gevraagd. Nogmaals maakt de demissionaire staatssecretaris in zijn brief duidelijk dat hij daden wil zien en niet alleen goede voornemens van de regering van Sint Maarten inzake good governance bij de luchthaven. Ook maakt hij nog eens duidelijk dat de medewerking van Royal Schiphol Group (RSG) bij de wederopbouw van de luchthaven essentieel is.
Ondanks een besluit van de RMR op 23 april om 39 miljoen gulden aan Sint Maarten uit te keren kwam Knops daar vorige week op terug. ,,Zeer zorgwekkende ontwikkelingen inzake de corporate governance van Princess Juliana International Airport (PJIA) hebben mij ertoe bewogen om de Rijksministerraad voor te stellen het op 23 april jl. genomen besluit inzake de verstrekking van de vijfde tranche liquiditeitssteun te wijzigen”, schrijft hij aan de Kamer.
Dat RSG zich uit het wederopbouwproject wilde terugtrekken wegens de bestuurlijke problemen was voor Knops een rode vlag. Premier Silveria Jacobs van Sint Maarten, die in de RMR aanwezig was, erkende dat de medewerking van RSG essentieel is. Zij benadrukte dat er stappen gezet worden ‘om goed bestuur te herstellen en overtredingen uit het verleden aan te pakken’.
,,Ik constateer dat er serieuze acties lijken te worden genomen, maar gelet op het herhaaldelijk beschadigd vertrouwen zijn het nu de daden die tellen” herhaalt Knops in zijn brief aan de Kamer zijn eerdere uitlatingen over de voorwaarden voor uitbetaling van de liquiditeitssteun. ,,Op basis van de huidige stand van zaken kan op dit moment niet worden overgegaan tot uitkering van de vijfde tranche liquiditeitssteun. Hierbij weeg ik ook het oordeel van RSG mee die positief staat ten opzichte van de ontwikkelingen, maar implementatie afwacht alvorens de samenwerking te willen continueren.”
De RMR stemde vrijdag in met wijziging van het besluit van 23 april. Knops kreeg mandaat ‘om in overleg met de minister-president en de minister van Financiën te beoordelen of Sint Maarten voldoende doortastend heeft opgetreden en zo ja, op dat moment alsnog over te gaan tot het verstrekken van de liquiditeitssteun’.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.