Al het nieuws

Sint Maarten wacht nog op vijfde tranche liquiditeitssteun
Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - Premier Silveria Jacobs heeft minister-president Mark Rutte gevraagd in te grijpen en ‘onnodige vertragingen’ aan te pakken die de levering in de weg staan van de vijfde tranche liquiditeitssteun voor Sint Maarten. Het gaat om een bedrag van 39 miljoen gulden.

jacobsDat meldt The Daily Herald. Tot op heden is de leningsovereenkomst die minister van Financiën Ardwell Irion moet ondertekenen zodat de liquiditeitssteun kan worden vrijgegeven, nog niet naar Sint Maarten gestuurd. Dit ondanks de ondertekening van de uitvoeringsagenda op 26 april en herhaalde verzoeken van Sint Maarten voor verzending.
Op zowel technisch als ministerieel niveau is contact opgenomen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om op de hoogte te blijven van de status van de leningsovereenkomst. ,,Er werd vorige week onmiddellijk contact opgenomen met de technische staf van BZK en de leningsovereenkomst werd beloofd tegen het einde van de week, wat een week verwijderd zou zijn geweest van de laatste RMR-vergadering, en tot op de dag van vandaag hebben we de leningsovereenkomst niet ontvangen”, zei Jacobs in een persverklaring.
De premier zei dat ze ‘alles in het werk heeft gesteld’ om de leningsovereenkomst binnen te halen, onder meer door een paar dagen geleden contact op te nemen met staatssecretaris van BZK Raymond Knops. ,,Hij gaf aan dat hij terug zou koppelen; er werd echter geen vooruitzicht gegeven over wanneer de leningsovereenkomst zal worden afgerond en verzonden”, zei Jacobs. ,,Er is zelfs contact geweest met het Nederlandse vertegenwoordigingskantoor hier op het eiland en ook zij geven aan geen informatie te hebben over de status van de leningsovereenkomst.” Tot nu toe was de enige informatie die door het ministerie van BZK gedeeld werd dat het personeel op vakantie was, wat tot de vertragingen had geleid. Er werd echter geen tijdlijn gegeven met betrekking tot wanneer de leningsovereenkomst zou worden verzonden, aldus de premier van Sint Maarten.
Gezien het feit dat er geen positieve reacties zijn gekomen en de leningsovereenkomst ook niet is ontvangen, heeft Jacobs op 6 mei een brief gestuurd aan de Rijksministerraad (RMR), gericht aan Rutte. In de brief schetst Jacobs de situatie en spreekt ze over ‘vertragingen en een gebrek aan communicatie’. Ze heeft Rutte verzocht tussenbeide te komen en smeekt het ministerie van BZK om het proces voort te zetten en Sint Maarten afgelopen vrijdag te faciliteren met de leningsovereenkomst zodat deze kan worden afgerond. Op deze manier kan het geld begin deze week beschikbaar worden gesteld aan Sint Maarten.

Jacobs hoopt op snel handelen dat ervoor zorgt dat de benodigde liquiditeit naar Sint Maarten wordt gestuurd. Deze laatste vertraging zet alleen maar meer druk op de relatie tussen Sint Maarten en Nederland, waaraan beide partijen hebben afgesproken te werken, zei ze. De Sint Maartense minister-president merkte op dat Sint Maarten grotendeels heeft voldaan aan alle voorwaarden die de Nederlandse regering stelt, en dat de huidige vertraging dus onverklaarbaar is. In maart 2021 was het eerste uitstel van de vijfde tranche liquiditeitssteun te wijten aan de vragen van de RMR over de ondersteuning van dit traject vanuit de Staten van Sint Maarten. Er werd verzocht om verduidelijking van de betekenis van de petitie die werd ingediend bij de Verenigde Naties (VN). Deze kwestie werd uiteindelijk opgelost nadat Knops de brief van de parlementsvoorzitter Rolando Brison had goedgekeurd, die duidelijkheid bood over de petitie en het verzoek om liquiditeitssteun voor Sint Maarten werd opnieuw op de agenda van de RMR-vergadering van 23 april geplaatst.
RMR besloot tijdens de vergadering dat Sint Maarten de broodnodige 39 miljoen gulden liquiditeitssteun na ondertekening van de uitvoeringsagenda voor de uitvoering van het landenpakket zou ontvangen. De ondertekening van de uitvoeringsagenda was de afgesproken voorwaarde voor de toekenning van de vijfde tranche liquiditeitssteun. Op maandag 26 april kwamen Jacobs en Knops bijeen en werd de uitvoeringsagenda ondertekend.
Jacobs: ,,Zodra de RMR een besluit heeft genomen om liquiditeitssteun te verlenen, is een leningsovereenkomst een noodzakelijke stap voor het vrijgeven van de liquiditeitssteun. Tot dusver hebben we ervaren dat de leningsovereenkomst meteen wordt verzonden nadat de beslissing is genomen. Dit was het geval bij de laatste twee RMR-besluiten tot verlening van liquiditeitssteun. Vandaag, vrijdag 7 mei, zullen echter twee weken zijn verstreken sinds de RMR besloot om Sint Maarten de liquiditeitssteun te verlenen en de leningsovereenkomst is er nog niet. Zodra de leningsovereenkomst is ontvangen, wordt deze ter afronding ondertekend door de minister van Financiën.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.