Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - De bouw van een nieuw rioolgemaal bij Foga met een leiding naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie van de A. Th. Illidge Road is een van de drie grote projecten die rechtstreeks ten goede komen aan de bevolking van Sint Maarten via een boete van 2 miljoen dollar die door het Openbaar Ministerie (OM) van Sint Maarten aan bouwbedrijf Windward Roads Infrastructure nv (WWR) wordt opgelegd.

sxmwwrDat heeft het OM gisteren bekendgemaakt. De bouw van het nieuwe rioolgemaal, achter Melford Hazel Sports Complex, begint vandaag. Het nieuwe gemaal verplaatst rioolwater van de Sucker Garden-buurt naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
De boete van 2 miljoen dollar is een vorm van restitutie om Sint Maarten te compenseren voor de rol van het bedrijf, via de voormalige directeur en cfo, in de Larimar-zaak. Deze zaak bracht omkoping, witwaspraktijken en vervalsing op grote schaal aan het licht, waarbij een prominente politicus, de voormalig directeur en cfo van WWR, en drie anderen werden veroordeeld. WWR heeft de verantwoordelijkheid aanvaard voor haar aandeel in de regeling, via de acties van haar voormalige directeur, en heeft ermee ingestemd haar werkprocedures en naleving te herzien om soortgelijke gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen.
Bovendien heeft het bedrijf toegezegd projecten uit te voeren met een totale waarde van 2 miljoen dollar die rechtstreeks van invloed zullen zijn op het dagelijks leven van de inwoners van Sint Maarten. Dit betekent dat WWR voor het Foga-project, en voor de andere twee komende projecten, alle arbeid, materialen en andere projectgerelateerde zaken zal leveren zonder financiële kosten voor de regering van Sint Maarten. De projecten zijn geselecteerd in overleg met het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Infrastructuur (Vromi). Het ministerie zal ook toezicht houden op de uitvoering van de projecten.

Het OM van Sint Maarten speelde een belangrijke rol bij het verkrijgen van de boete van 2 miljoen dollar van WWR voor het land. In plaats van een gerechtelijke procedure tegen WWR aan te spannen die tijd en belastinggeld zou vergen, stelde het OM een bedrag vast dat geschikt werd geacht als boete voor het criminele gedrag van WWR en de terugbetaling van de verliezen die het land heeft geleden. Dat bedrag is nu leverbaar in de drie projecten. ,,Het is niet mogelijk om een bedrijf achter de tralies te zetten. Daarom werd het bestraffen van een bedrijf waar het de meest ernstige en blijvende impact heeft - op financieel gebied - in deze omstandigheden als de beste manier van handelen beschouwd. WWR zal op deze projecten geen winst maken”, zo legt het OM uit.
Het eerste van de restitutieprojecten - de bouw van het Foga-gemaal - zou oorspronkelijk in oktober 2020 van start gaan. Logistieke problemen lieten dit echter niet toe. Dit eerste project start nu vandaag en zou rond 9 juni afgerond moeten zijn. Het Foga-project kost WWR in totaal 677.256 dollar.
Het OM zal dit project en de twee andere lopende projecten volgen om ervoor te zorgen dat de 2 miljoen dollar ook daadwerkelijk door WWR wordt uitgegeven. De vernieuwing van de werkprocedures van WWR om dit soort strafbare feiten in de toekomst te voorkomen, zal ook door het OM worden gecontroleerd.
De werkzaamheden van Foga zullen voornamelijk gericht zijn op de bouw van een nieuw gemaal en een leiding die naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie op de A. Th. Illidge Road gaat. De werkzaamheden omvatten ook het uitgraven en plaatsen van rioolleidingen onder Soualuiga Road. Het project zal in drie fasen worden uitgevoerd: de bouw van het gemaal, de installatie van de leiding en de exploitatiefase.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.