Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - De Rijksministerraad (RMR) heeft vorige week akkoord gegeven voor de vijfde tranche liquiditeitssteun voor Sint Maarten. Voor het tweede kwartaal van 2021 krijgt Sint Maarten 39 miljoen gulden. Dat blijkt uit een pas gisteren gepubliceerd besluit.

sxmakkoordVolgens staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties hebben de Staten van Sint Maarten voldoende helderheid gegeven over de steun voor het in december gesloten akkoord over de oprichting van het Caribische Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho).
Eerder schortte de RMR de steunverlening op, omdat de Staten bij de Verenigde Naties een petitie hebben ingediend tegen het koloniale en racistische gedrag van Nederland. ,,De inhoud van de ingediende petitie is niet te rijmen met de eerder uitgesproken steun van de Staten van Sint Maarten voor het landspakket en het traject richting de totstandkoming van de Rijkswet Coho”, aldus Knops.
De Staten hebben op 16 april nogmaals steun uitgesproken voor het akkoord. De petitie is volgens deze brief niet gericht tegen het Coho. ,,De voorzitter van de Staten geeft aan dat de petitie verzoekt om negen zogenaamde remedies en dat geen van deze remedies ziet op het traject richting de totstandkoming van de Rijkswet Coho.”
De staatssecretaris laat doorschemeren niet helemaal overtuigd te zijn van deze interpretatie, omdat de petitie zich ‘moeilijk laat rijmen’ met het akkoord over de oprichting van het Coho en het landspakket. Maar hij neemt er genoegen mee op basis van deze passage uit de brief: ,,(…) as I affirm in this letter, the Parliament of Sint Maarten supports the legal trajectory towards the establishment of a reform entity as agreed upon by the Prime Minister and the Government of the Netherlands on December 22, 2020.”

Volgens de Staten was de passage waarin wordt geëist dat de oprichting van Coho wordt stopgezet gericht tegen het toen voorliggende conceptvoorstel. ,,Nu naar aanleiding van het advies van de Raad van State een aangepast voorstel wordt opgesteld zijn genoemde passages achterhaald.” Dat is voor Knops voldoende om de steun alsnog voort te zetten.
Het bedrag van 39 miljoen gulden voor het tweede kwartaal, waarmee de RMR heeft ingestemd, is gebaseerd op de door het College financieel toezicht (Cft) berekende liquiditeitsbehoefte. Aan ‘het overgrote deel’ van de afspraken bij de vorige tranches heeft Sint Maarten voldaan. Sommige deadlines zijn aangepast, omdat de uitvoering meer tijd vergt. Aan een voorwaarde zal binnen afzienbare termijn worden voldaan.
Nog een voorwaarde voor de steunverlening was de ondertekening van de eerste uitvoeringsagenda. Dit stond afgelopen maandag op de agenda van Knops, maar in zijn brief maakt hij hier geen melding van.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.