Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - De regering van Sint Maarten blijft zich inzetten voor de continuïteit van het Airport Terminal Reconstruction Project.
sxmairportDe interne veranderingen binnen het managementpersoneel van de Princess Juliana International Airport Operating Company (PJIAE nv) hebben geen invloed op deze verbintenis.
Dit betekent dat het project wordt voortgezet volgens de huidige financieringsovereenkomst. Het naleven van de richtlijnen voor corporate governance op Princess Juliana International Airport is een primaire zorg van de regering bij het voeren van beleid ten aanzien van haar bedrijven. Dat laat de regering van Sint Maarten in een persbericht weten.
Als enige aandeelhoudersvertegenwoordiger van de Princess Juliana International Airport Holding Company (PJIAH nv), zal de Raad van Ministers onderzoeken of de juiste procedures werden gevolgd bij het ontslag van de chief executive officer (ceo) van PJIAE nv, Brian Mingo. Volgens de financieringsovereenkomst van de Europese Investeringsbank (EIB) en de Wereldbank (WB) moet PJIAE de EIB en WB op de hoogte brengen van de beëindiging van het contract van de ceo en zijn vervanging in de raad van bestuur, waarmee het de inzet voor de continuïteit van het Airport Terminal Reconstruction Project herbevestigt.
Op 8 april hebben de Raad van Toezicht en de directie van PJIAH een ontmoeting gehad met leden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om te onderhandelen over de samenwerkingsovereenkomst tussen PJIAH, PJIAE, BZK en Royal Schiphol Group, die op 1 augustus 2021 afloopt.
Het wederopbouwproject van de luchthaventerminal zal volgens alle ondertekende overeenkomsten worden voortgezet. Het herstel van het volledige potentieel van de Princess Juliana International Airport blijft een hoge prioriteit voor de regering en de bevolking van Sint Maarten. De tijdige voltooiing ervan is van cruciaal belang voor het volledig herstellen van de beschadigde economie van het land als gevolg van de verwoestende orkanen van 2017 en de onverwachte Covid-19-pandemie, zo staat in het persbericht van de regering. ,,Het kabinet zorgt ervoor dat de afspraken met de Wereldbank en de Europese Investeringsbank worden nagekomen.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).