Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Waar de voortgangscommissie eind 2019 optimistisch was over het Korps Politie Sint Maarten (KPSM), is het perspectief op verbeteringen nu erg laag. Anderzijds lijkt er juist meer perspectief te zijn voor het gevangeniswezen, omdat er in het Landenpakket geld wordt vrijgemaakt voor nieuwbouw van de Point Blanchegevangenis.

pointblancheDat schrijft de voortgangscommissie in de 39e rapportage over de uitvoering van de in 2010 opgestelde plannen van aanpak. Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties stuurde de rapportage gisteren naar de Tweede Kamer. Hij had het zelf al een maand geleden gekregen.
De voortgangscommissie heeft al enige tijd geen lid namens Sint Maarten, omdat de regering nog geen voordracht heeft gedaan. Het werk wordt ook gehinderd door de coronacrisis, omdat een werkbezoek ter plaatse niet mogelijk was. In plaats daarvan zijn er telefoon- en videogesprekken gevoerd om informatie te vergaren.
Daaruit komt nog steeds een weinig positief beeld naar voren. Al sinds 2010 ontbreken functieboeken voor KPSM en Point Blanche. ,,Dat betekent dat geen van de beide diensten personeel definitief kan plaatsen en niet kan werken volgens de in de inrichtingsplannen beschreven opzet.”
De regering van Sint Maarten heeft plannen voor de justitieorganisatie, schrijft de commissie. Minister Anna Richardson van Justitie is zich bewust van de urgentie en wil de functieboeken en formatieplannen voor juli 2021 geformaliseerd hebben. Maar de commissie tekent aan dat het advies hierover van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) niet overeenkomt met de vastgestelde plannen van aanpak.

Over het gevangeniswezen is de commissie blij met het akkoord tussen Nederland en Sint Maarten. Daarin is een ‘substantiële bijdrage’ van Nederland voorzien, niet alleen financieel, maar ook in de samenwerking die ‘moet leiden tot de realisatie van het detentieplan Sint Maarten’. Er is 20 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwbouw en 10 miljoen voor andere knelpunten. Er komt ook personele ondersteuning en expertise vanuit Nederland. Op dit moment is de personele bezetting bij Point Blanche ‘uiterst mager’.
Dat de problemen bij het KPSM nog niet zijn opgelost ligt niet aan het korps, benadrukt de commissie. Het zijn de achtereenvolgende Justitieministers die in gebreke zijn gebleven. ,,De personele bezetting van het korps is structureel veel te laag, hetgeen leidt tot het structureel overwerk van de mensen die ingezet kunnen worden. Dat is een situatie die onwenselijk is.” Het is noodzakelijk om het korps uit te breiden tot de afgesproken minimale sterkte. De huidige vooruitzicht wijzen op een sterkte eind 2022 van 64,2 procent van de benodigde 394 functie-eenheden (fte).