Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - Premier Silveria Jacobs en haar ondersteunend personeel waren deze week uitgenodigd voor een bijeenkomst met staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties. Knops benadrukte wederom het belang van de steun van de Staten in het Coho-traject en de in december 2020 gesloten overeenkomst voor het Landspakket.

F11 SXM Doel door NL verplaatstNa afloop van de bijeenkomst uitte de Sint Maartense premier haar teleurstelling dat Knops zo hamert op de geruststelling dat de Staten het traject ondersteunen. Hierdoor kunnen volgens de minister-president gemaakte afspraken niet worden uitgevoerd. ,,Tijdens de bijeenkomst was staatssecretaris Knops het ermee eens dat de regering van Sint Maarten zich aan de afspraken heeft gehouden. Sint Maarten is dan ook zeer teleurgesteld dat we de gemaakte afspraken niet verder kunnen uitvoeren omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met steun van de Rijksministerraad (RMR) bepaalde gevoelens heeft”, aldus Jacobs.

Volgens de premier wordt de doelpost steeds door Nederland verplaatst. ,,De voorwaarde voor de vijfde tranche van liquiditeitssteun was de afronding van het implementatieplan en dat voorloopt op schema. In het licht hiervan verliep de ondertekening van het Uitvoeringsplan niet zoals staatssecretaris Knops had verwacht, maar Sint Maarten blijft zich inzetten voor het proces. Dit is een duidelijk voorbeeld van hoe het democratisch tekort ons in het Caribisch deel van het Koninkrijk negatief beïnvloedt”, vervolgde Jacobs.

Tijdens de bijeenkomst maakte premier Jacobs aan staatssecretaris Knops duidelijk dat elk geschil tussen Sint Maarten en Nederland in ruil voor de benodigde liquiditeitssteun in deze tijd van crisis, meer voeding geeft aan de gedachten en gevoelens van de Caribische eilanden dat zij binnen het Koninkrijk niet rechtvaardig worden behandeld. De minister-president moedigde Knops dan ook aan om dat in gedachten te houden en gaf aan dat beide partijen naar verbetering van relaties moeten streven op basis van wederzijds begrip en vertrouwen.

Tijdens een informele vervolgbijeenkomst tussen Knops en parlementsvoorzitter Rolando Brison legde de Statenvoorzitter de bedoeling van de petitie die aan de VN was voorgelegd, aan de staatssecretaris uit. Knops wil de uitleg schriftelijk ontvangen en zodra deze brief bevredigend wordt bevonden, kan Sint Maarten het traject van de Coho-wet en de vastgestelde landspakketovereenkomsten en verdere liquiditeitssteun voortzetten. Jacobs zei uit te kijken naar de reactie van Knops en de Rijksministerraad, maar er ‘oprecht van overtuigd’ te zijn is dat ‘hoe meer de Nederlandse regering aandringt op deze verklaring van het parlement van Sint Maarten, hoe meer zij het gebrek aan democratie op de eilanden binnen het Koninkrijk benadrukt’.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).