Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - Parlementslid Sarah Wescot-Williams van de United Democrats (UD) verwierp en verzette zich krachtig tegen de petitie die eerder deze week door de Staten bij de Verenigde Naties is ingediend om onderzoek te doen naar schendingen van het recht van het VN-mandaat op volledige zelfbestuur voor de bevolking van Sint Maarten.
Volgens Wescot-Williams vertegenwoordigt het document haar niet, noch als Statenlid noch als burger van Sint Maarten en ook haar partij niet. Met de petitie wordt de liquiditeitssteun van het land in gevaar gebracht, stelt de parlementariër.wescot
Wescot-Williams vroeg zich af hoe zoiets kon gebeuren zonder voorafgaande informatie aan het parlement van Sint Maarten, zo meldt The Daily Herald. ,,Bij het in twijfel trekken van, en krachtig bezwaar maken tegen deze modus operandi van het presidium van het parlement tijdens de vergadering van woensdag, die helaas gesloten was, werd voortdurend verwezen naar de motie van november vorig jaar. Het lijkt erop dat de aanhangers van die motie van vorig jaar over dekolonisatie van mening zijn dat hun voorzitter/presidium van het parlement carte blanche heeft als het gaat om het contacteren van diensten en bedrijven op basis van die motie”, aldus Wescot-Williams. ,,Ik wil duidelijk maken dat ik dit soort acties van de Staten van Sint Maarten met klem afkeur. Ik verwerp nadrukkelijk dat wij, de inwoners van Sint Maarten, zo’n behandeling ondergaan en dat het parlement het oké vindt om samen met een firma in Washington en het presidium van de Staten zomaar beslist over wat er wordt gepresenteerd.”
Wescot-Williams is bezorgd dat de petitie de liquiditeitssteun van het land in gevaar zal brengen. ,,Deze petitie eindigt met het verzoek om in wezen het Coho (Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling) opnieuw te bestuderen. Het parlement en het presidium van het parlement hebben, door deze presentatie van de Choharis Law Group van Washington te onderschrijven, feitelijk de verstrekte en overeengekomen liquiditeitssteun voor Sint Maarten in gevaar gebracht”, vindt het UD-Statenlid. ,,Waarom ben ik hier zo van overtuigd? In het akkoord tussen de minister-president en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops staat dat elke aanwijzing van geen steun voor de ontwerp-Coho-wetgeving het akkoord over de liquiditeitssteun en de landenpakketten zal annuleren.”
Volgens Wescot-Williams is de petitie ‘een ondermijning van de regering en haar inspanningen om financiering voor de bevolking van St. Maarten veilig te stellen’. ,,Je hebt die parlementsleden die belast zijn met de leiding van het parlement, die het gevoel hebben dat ze het hele parlement - alle 15 Statenleden - op deze manier kunnen meenemen voor een ritje. Ik verwerp de petitie in ieder geval en ik ben zelfs tegen de schijn dat die petitie dit parlementslid en de UD-fractie in het parlement, vertegenwoordigt.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).