Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Het Gerecht in eerste aanleg is in een rechtszaak op Sint Maarten zowel de werkneemster als de werkgeefster gedeeltelijk tegemoet gekomen voor wat betreft het korten op het salaris vanwege de coronapandemie.

SXM courthouseHet gaat om een werkneemster van een luchthavenbedrijf dat van zijn werkzaamheden afhankelijk is van het eiland aandoende vliegtuigen. Vanwege de coronapandemie is het werk drastisch afgenomen en is de werkgeefster niet meer in staat geweest het personeel het voltallige salaris te betalen. Het gerecht beroept zich op het arrest inzake Mammoet/Stoof en stelt vast dat het gezien de pandemie gerechtvaardigd is dat de werkgeefster maatregelen heeft getroffen. Deze maatregelen hielden in dat het loon verlaagd werd tot 80 procent als de werkneemster bereid is andere dan de bedongen arbeid te verrichten (multitasken), en tot 50 procent als de werkneemster niet bereid is andere dan de bedongen arbeid te verrichten. Ook is aangegeven dat zodra er weer 500 vluchten per maand afgehandeld worden, het normale salaris uitbetaald kan worden.

De rechter stelt dat de werkgeefster niet gekozen heeft voor ontslag van de werknemers maar voor inperking van de primaire arbeidsvoorwaarden; ‘ongetwijfeld uit eigen belang om als onderneming voort te bestaan en gebruik te kunnen blijven maken van haar ingewerkte en gekwalificeerde personeel’. ,,Die ondernemersbeslissing heeft voor de werknemers als groot voordeel dat zij hun baan behouden wat, gelet op de enorme terugloop van de omzet van de werkgeefster, een groot goed is”, zo wordt er in het vonnis aan toegevoegd. Ook wordt aangevoerd dat het om een tijdelijk voorstel gaat, namelijk tot juni 2021 en bij een vluchtvolume van 500 per maand.

Hier staat tegenover dat het gerecht het met de werkneemster eens is dat zij 80 procent uitbetaald moet worden en niet 50 procent van het salaris. Zij heeft namelijk met een doktersbrief kunnen aantonen dat zij niet in staat is lichamelijk zwaar werk te verrichten. Dat zij hierdoor de helft van haar salaris ontvangt vindt het gerecht in strijd met goed werkgeverschap. De rechter: ,,Als de werkneemster aantoont met een dergelijke doktersverklaring dat zij niet kan multitasken dan betekent dit dat de werkgeefster daarvan uit moet gaan en haar 80 procent van het salaris moet uitbetalen. Als de werkgeefster twijfelt aan de medische verklaring, die op Sint Maarten doorgaans door de huisarts wordt opgesteld en waar wel vaker vraagtekens bij worden gezet door werkgevers, dan dient zij ervoor te zorgen dat de werkneemster wordt gezien door een arbo-arts. De werkneemster dient mee te werken aan een dergelijk onderzoek. De werkgeefster heeft echter geen aanleiding gezien om een arbo-arts in te schakelen en heeft de werkneemster aangemerkt als weigerachtig om te multitasken en dat is dus strijdig met de eisen van goed werkgeverschap.”

Omdat het om ingrijpende maatregelen gaat van de werkgeefster oordeelt het gerecht ook nog dat de werkgeefster de werkneemster via de vakbond, op de hoogte houdt van de omzetontwikkelingen. ,,Tegenover de solidariteit van de werknemers moet openheid van zaken van de werkgeefster staan zodat de werknemers inzicht krijgen wanneer zij weer hun reguliere salaris kunnen gaan verdienen. Dat betekent dat in de verklaring voor recht zal worden opgenomen dat de voorwaarde geldt dat de werkgeefster op elke tiende van de maand opgeeft aan de vakbond hoeveel vluchten zij heeft afgehandeld in de voorgaande maand. Zodra het aantal vluchten van 500 wordt afgehandeld, dient de werkgeefster het reguliere salaris weer 100 procent uit te betalen, ingaande de eerste maand waarin dit aantal is gerealiseerd”, aldus het vonnis.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.