Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - De lening van de Nederlandse staat aan luchtvaartmaatschappij Winair op Sint Maarten is geen vorm van staatssteun. Dat legt minister Cora van Nieuwenhuizen uit aan de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer.

WINAIRDe commissie had een viertal vragen gesteld over de in december verstrekte hypothecaire lening van 3 miljoen dollar.

De Europese Unie (EU) verbiedt staatssteun voor bedrijven. In dit geval gaat het echter om een overbruggingskrediet. Hieraan is een onderpand verbonden (het luchthavengebouw van Winair, red.) dat hoger wordt getaxeerd dan de lening, schrijft de minister van IenW. Bovendien is er een marktconforme rente vastgesteld.

Een opvallende vraag van de commissie was of ook Frankrijk bijdraagt aan de lening, omdat Winair ‘ook het Franse deel van Sint Maarten bedient’. Dat is niet geval, aldus Van Nieuwenhuizen. ,,De hypothecaire lening aan Winair is verstrekt om het belang van de verbondenheid van de Nederlandse eilanden Saba en Sint Eustatius te borgen.” Voor die eilanden is Winair de enige verbinding. Voor de Franse gebieden is er geen vergelijkbare afhankelijkheid van Winair en dus geen reden om bij te dragen aan de lening.

Verder herhaalt Van Nieuwenhuizen dat besloten is tot de lening omdat de regering van Sint Maarten erom verzocht toen dreigde dat Winair haar schulden en de salarissen van december niet meer kon betalen. Mocht het bedrijf de lening niet terugbetalen, dan zal de staat haar hypotheekrechten uitoefenen om het geld alsnog terug te krijgen.