Al het nieuws

Statenlid Emmanuel verzet zich tegen uitspraken Gradus

Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - ,,Sint Maarten is Bonaire niet: het zal niet zo makkelijk zijn als je denkt”, zegt onafhankelijk Statenlid Christophe Emmanuel in reactie op uitspraken van Raymond Gradus, voorzitter van het College financieel toezicht, over het verhogen van de belastingen in het land.

SXMEmmanuelDe opmerkingen van Gradus werden vorige week in een artikel in The Daily Herald gepubliceerd. Gradus zei toen: ,,Ik vind dat er meer belastingen moeten worden geheven op Sint Maarten, en niet minder. Op Sint Maarten is de belastingdruk laag, terwijl het uitgavenniveau vrij hoog is. De Nederlandse overheid geeft nu liquiditeitssteun. Dat is echter niet voor altijd. We pleiten voor een verhoging van de belastingen op Sint Maarten en een verlaging van de uitgaven.” De Cft-voorzitter zei ook: ,,Onroerendezaakbelasting is een efficiënte belasting die gemakkelijk te heffen is, veel meer dan belastingen op kapitaal.”
Als reactie daarop zei Emmanuel dat het Cft de gemeenschap van Sint Maarten ronduit schaamteloos vertelt dat ‘we u en uw eigendom zullen belasten, en als u niet kunt betalen, nemen we dat eigendom in beslag’. ,,Het Cft kan dit zomaar zeggen omdat de regering van Sint Maarten oneerlijk is over de grotere rol die het Cft zal krijgen samen met het Caribisch Orgaan voor Ontwikkeling en Hervorming (Coho). Ik heb mijn mensen verteld dat het een overname is en de opmerkingen van de voorzitter van het Cft bewijzen dit weer eens”, meent het Statenlid.

Het parlementslid zei dat alle wetgeving aan bod moet komen in het parlement en dat het ondenkbaar zou zijn dat de regering wetgeving zou introduceren om mensen meer te belasten en belasting te heffen over eigendommen, na al te hebben geprobeerd de salarissen en uitkeringen te verlagen. ,,Dus we verlagen uw geld, maar we willen dat u meer belasting betaalt. We snijden in je inkomen, maar je moet wel belasting betalen over dat stuk eigendom dat je hebt, anders nemen we het in beslag. Het worden interessante tijden op Sint Maarten, maar ik kan de voorzitter van het Cft één ding verzekeren: Sint Maarten is Bonaire niet. Het zal niet gaan zoals u het zich voorstelt; het zal niet zo eenvoudig zijn als u denkt”, aldus Emmanuel.
Verder stelt hij dat in het landspakket dat binnenkort in de Staten zal komen, melding wordt gemaakt van het mogelijk opleggen van btw op Sint Maarten. Hij zei dat btw een zeer regressieve belasting is. ,,Simpel gezegd, worden je basisproducten zoals brood, eieren en boter duurder. Het is een belasting op consumptie, wat betekent dat armere huishoudens het meeste zullen betalen. De meeste belastingdollars die door btw worden gegenereerd, zijn afkomstig van degenen die zich deze het minst kunnen veroorloven. Een btw wordt meestal ook toegevoegd aan andere belastingen. We hebben dus een omzetbelasting van vijf procent en willen daar nu 12,5 procent btw aan toevoegen. Dit is niet duurzaam op Sint Maarten. Waarom zou de overheid hiermee akkoord gaan in een landspakket, wetende dat de kosten zouden worden doorberekend aan de consument?” vraagt de parlementariër zich af. ,,Dezelfde Cft-voorzitter noemde ook het verhogen van de pensioenleeftijd naar 66 of 67 jaar. Dus mijn mensen moeten nu naast hard werken, ook minder loon en uitkeringen ontvangen en bovendien doorwerken tot 67 jaar. Wanneer kunnen ze genieten van hun jaren? Het Cft, de Nederlandse regering en het Coho denken dat ze Sint Maarten eindelijk hebben waar ze willen, omdat ze geloven dat ze een medeplichtige regering hebben. Ze vergeten dat de mensen in dit land ook iets te zeggen hebben.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.