Al het nieuws


Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - Het totale arbeidsvoorwaardenpakket van topverdieners in overheidsbedrijven en (semi-)publieke instellingen wordt op Sint Maarten gemaximeerd op 39.519,73 gulden per maand.

F11 SXM IrionDit gebeurt op grond van de tijdelijke Landsverordening normalisatie topinkomens en aanpassing arbeidsvoorwaarden bij (semi-) publieke entiteiten, meldde minister Ardwell Irion van Financiën maandag aan de Staten. Aldus The Daily Herald.

Het wetsvoorstel was het enige agendapunt van de vergadering van de Centrale Commissie van het parlement, die gepland was om er in totaal vier wetsvoorstellen te bespreken. Drie van de ontwerp-Landsverordeningen hadden betrekking op bezuinigingsmaatregelen die Nederland had gesteld als voorwaarde voor de tweede tranche van de liquiditeitssteun.

De besproken ontwerp-landsverordening beoogt handhaving van twee van de Nederlandse voorwaarden. Een daarvan is de ‘Jacobs-norm’, die bepaalt dat het totale arbeidsvoorwaardenpakket van topfunctionarissen in overheidsbedrijven en (semi-)openbare instellingen niet meer dan 130 procent van het verlaagde salaris van de premier mag bedragen. Volgens een andere Nederlandse voorwaarde - die in een van de twee andere kostenbesparende ontwerp-landsverordeningen wordt vastgelegd - moeten de totale arbeidsvoorwaardenpakketten van politieke autoriteiten met 25 procent worden verminderd.

De ontwerp-landsverordening die maandag is besproken zal ook het totale arbeidsvoorwaardenpakket van werknemers in deze entiteiten met 12,5 procent verminderen, wat ook een van de Nederlandse voorwaarden is.

Volgens Irion werd het Jacobs-normcijfer berekend door eerst het huidige totale salaris en de toelagen van de premier (22.046,36 gulden) te nemen en dit toe te voegen aan de totale niet-geldelijke uitkeringen en pensioen (18.468,70 gulden). De som van deze aantallen werd vervolgens met 25 procent verminderd, waarna er 30 procent aan werd toegevoegd, wat een totaal van iets meer dan 39.500 gulden oplevert. In haar presentatie aan de Staten zei premier Silveria Jacobs dat het cijfer van 130 procent ook van toepassing is op de uurtarieven van consultants.

In artikel 1 van de ontwerp-landsverordening wordt onder de (semi-)publieke sector verstaan ofwel een bij of krachtens landsverordening ingestelde rechtspersoon; een instelling die voor meer dan 50 procent rechtstreeks wordt gesubsidieerd of gefinancierd door het land Sint Maarten; of een vennootschap opgericht ingevolge Boek Twee van het Burgerlijk Wetboek waarin het land Sint Maarten direct of indirect aandelen heeft van meer dan 50 procent.

Voor wat betreft de bezuinigingen op het personeel staat de ontwerp-Landsverordening toe dat (semi-)overheidsinstanties de verlagingen doorvoeren op de wijze die is geregeld in de ontwerp-landsverordening Covid-19-bezuinigingen op de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren, hetgeen eveneens een van de wetten is om kosten te snijden. Het staat de entiteiten echter vrij om hiervan af te wijken zolang de bezuinigingen de korting van 12,5 procent bereiken, zei Jacobs, eraan toevoegend dat het wettelijke minimumloon volgens de wet het absolute minimum is voor bruto-maandsalarissen.

De ontwerp-landsverordening wordt met terugwerkende kracht gedateerd op 1 juli 2020, de deadline die de Nederlandse regering oplegde om aan de voorwaarden te voldoen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.