Al het nieuws

Bedrag wordt zo snel mogelijk overgemaakt

Van onze correspondent

Den Haag - De regeringen van Nederland en Sint Maarten hebben toch nog voor het einde van het jaar politieke overeenstemming bereikt over de derde tranche liquiditeitssteun.

sxmIn dit gisteren getekende akkoord zijn net als vorige maand met Curaçao en Aruba afspraken gemaakt voor samenwerking tussen beide landen bij door te voeren hervormingen. Dat maakte staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties bekend in een brief aan de Tweede Kamer.
In ruil voor de in het landspakket opgenomen hervormingen zal het Nederlandse kabinet 61,2 miljoen gulden aan nieuwe liquiditeitssteun bieden en een vrijwel even groot bedrag voor een nieuwe gevangenis. Daarnaast investeert Nederland op meerdere terreinen in de ontwikkeling van Sint Maarten. Nederland gaat Sint Maarten ondersteunen bij de afgesproken structurele hervormingen.

Naast de financiële investeringen vanwege de ontstane tekorten als gevolg van de coronacrisis komt er ook steun met ‘kennis en kunde’. Dat wordt opgenomen in het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho), dat samen met de ministeries op Sint Maarten en in overleg met stakeholders de hervormingen verder gaat uitwerken. Ook zal dit orgaan mee gaan helpen met de implementatie hiervan.
Het Coho zal geen bevoegdheden overnemen van de Staten, de regering en de verantwoordelijke overheidsorganen, benadrukt Knops. Dit is in de overeenkomst vastgelegd. Wel wordt het Coho in staat gesteld om toezicht te houden op de uitvoering van de structurele hervormingen en consequenties te verbinden aan het onvoldoende meewerken hieraan.

De 61,2 miljoen gulden (30,6 miljoen euro) liquiditeitssteun is beschikbaar voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2020, dus met terugwerkende kracht. Het bedrag wordt zo snel mogelijk overgemaakt. Ook krijgt Sint Maarten een voorschot op de vierde tranche van 8,7 miljoen gulden. Op 12 februari wordt in de Rijksministerraad, net als voor Curaçao en Aruba, een definitief besluit genomen over de vierde tranche.
Verder wordt er 30 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bouw van een nieuwe gevangenis, omdat de huidige Point Blanchegevangenis al jaren niet voldoet, en voor structurele verbeteringen in de detentiesituatie op Sint Maarten. Nog eens 15 miljoen euro is bestemd voor versterking van versterking van de ‘financiële kolom’ en modernisering van de Belastingdienst.

Versterking rechtsstaat

Sint Maarten zal structureel een bedrag krijgen ‘oplopend tot 2,7 miljoen euro’ voor ondersteuning door de Koninklijke Marechaussee en de douane bij versterking van het grenstoezicht. Dit maakt deel uit van de versterking van de rechtsstaat, die volgens Knops voorwaardelijk is voor economische ontwikkeling. En de vorige week afgelopen bulletlening uit 2010 van 49,9 miljoen gulden wordt verlengd met vijftien jaar als onderhandse lineaire lening tegen nul procent rente en drie jaar aflossingsvrij.

Staatssecretaris Knops zegt in een reactie blij te zijn dat nu met alle landen een akkoord is bereikt. ,,Na Curaçao en Aruba hebben we nu een politiek akkoord met Sint Maarten. Met dit akkoord wordt er gewerkt aan de noodzakelijke structurele hervormingen die de economie en de samenleving van Sint Maarten duurzaam weerbaarder moeten maken.” Hij noemt de hervormingen en investeringen op het eiland een belangrijke stap. ,,Maar met deze overeenstemming is het traject niet afgerond. De in het landspakket opgenomen hervormingen moeten ook echt uitgevoerd worden. Alleen dán ligt voorspoed voor de burgers op Sint Maarten in het verschiet. Dit zal evenwel van iedereen die verantwoordelijkheid draagt op Sint Maarten continue inspanning vergen.”

‘Vergelijking in Staten dieptepunt’
Bij het bekendmaken van het akkoord met Sint Maarten gaat staatssecretaris Knops ook in op de uitspraken die vorige week zijn gedaan in de Staten toen de voorwaarden daar werden besproken. De vergelijking tussen hem en onder andere Adolf Hitler waren bij Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) in het verkeerde keelgat geschoten. ,,Het is niet aan mij om voor te schrijven hoe parlementariërs binnen het Koninkrijk hun woorden wegen en kiezen. Niettemin vind ik dit soort uitspraken niet passend bij het ambt van een parlementariër.
Met name de vergelijking tussen mijzelf en Adolf Hitler zie ik als een absoluut dieptepunt.” Deze uitspraak kwam van het enige Statenlid dat tegen het akkoord stemde. Knops vindt het jammer dat de andere Statenleden geen afstand hebben genomen van zijn uitspraak, ook al hebben zij het akkoord wel gesteund. Premier Jacobs heeft hem ervan verzekerd dat het kabinet de vergelijking niet onderschrijft. Hoewel Knops de zorgen van Van Raak over de uitvoering van het akkoord begrijpt - ‘de ervaringen rond de wederopbouw leren dat een politiek akkoord met Sint Maarten geen garantie is voor een soepele samenwerking’ - wil hij zich hierdoor niet laten afleiden en geeft hij Sint Maarten het voordeel van de twijfel.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.