Al het nieuws

Regering krabbelt enigszins terug na RMR van vrijdag

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - Het kabinet van premier Silveria Jacobs van Sint Maarten heeft enigszins, maar (nog) niet voluit, afstand gedaan van bepaalde uitlatingen in de Sint Maartense Staten die niet goed zijn gevallen in politiek Den Haag. Ook kan de regering volgens Jacobs niet verantwoordelijk worden gehouden voor wat derden, zoals Foundation Pro Soualiga, zeggen.

F04 SXM krabbelt enigszins terugDe vraag is of dit voldoende is voor de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Koninkrijksrelaties en de Rijksministerraad (RMR), voorgezeten door premier Mark Rutte (VVD), om alsnog in te stemmen met een akkoord over de derde tranche aan liquiditeitssteun voor Sint Maarten.

Vrijdag kwam het niet tot een deal, zoals het Antilliaans Dagblad berichtte. Na de RMR bracht de Gevolmachtigde minister van Sint Maarten in Den Haag, René Violenus, verslag uit aan premier Jacobs en ook was er een telefonisch onderhoud tussen de regeringsleider in Philipsburg en staatssecretaris Knops.

De regering van Sint Maarten werd beleefd maar tegelijkertijd dringend verzocht in heldere, niet mis te verstane woorden, duidelijk te maken dat het niet achter de voor Nederland negatieve uitspraken van bepaalde Sint Maartense parlementariërs staat. Ook werd het kabinet-Jacobs gevraagd afstand te nemen van Pro Soualiga, de stichting die het standpunt verkondigt dat het Statuut (van 1954) niet zou voldoen aan internationaal recht en daarom niet zou gelden.
De minister-president is zelf van mening dat haar regering ‘alles heeft gedaan wat in haar macht ligt’ om aan de voorwaarden te voldoen zoals door Nederland verbonden aan verdere financiële steun, nodig in verband met de coronacrisis. ,,Maar er wordt elke keer een nieuwe voorwaarde aan Sint Maarten opgelegd”, beklaagt Jacobs zich in een communiqué.

De ministerraad in Philipsburg ging dan ook niet gelijk overstag, ook niet toen Sint Maarten na de RMR met lege handen stond, maar besloot Knops te vragen om zijn verzoek op papier te verwoorden. Dan zou namelijk ‘exact duidelijk’ zijn wat van de regering van Sint Maarten wordt verlangd, legt Jacobs uit.

De Nederlandse bewindsman liet daarop weten dat de RMR niet kan instemmen met een overeenkomst met Sint Maarten - zoals vorige maand al wel werd bereikt met eerst Curaçao en daarna Aruba - voordat gehoor was gegeven aan het verzoek van de koninkrijksregering. Dit besluit van de RMR werd gelijk meegestuurd.

Opnieuw moest de Raad van Ministers van Sint Maarten hierover in een spoedvergadering bijeenkomen, ditmaal in de avonduren afgelopen vrijdag. In de brief die daarop werd geformuleerd geeft premier Jacobs aan dat haar kabinet niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor uitlatingen door derden, waaronder Pro Soualiga. Deze stichting is nooit ondersteund of gesubsidieerd door de Sint Maartense overheid.

,,Een hoewel de regering van Sint Maarten het niet eens is met alle verklaringen die in het parlement worden geuit, zijn we blij - zoals ook staatssecretaris Knops dat is - brede steun te hebben ontvangen van alle fracties om een akkoord met Nederland aan te gaan over de derde tranche aan liquiditeitssteun.”

Tegelijkertijd benadrukt Jacobs ‘begrip en respect te hebben voor het vrije mandaat van individuele parlementsleden’. Om daar in één adem aan toe te voegen dat haar ministerraad graag met Nederland wil blijven werken en wel in lijn met het Statuut voor het Koninkrijk.

Zo houdt de regeringsleider het midden tussen enerzijds ‘erkenning en waardering’ voor het werk van de Statenleden en anderzijds het tegemoetkomen aan de wens (lees: eis) van de RMR om afstand te nemen van voor Nederland kennelijk onaanvaardbare opmerkingen. De vraag is of het zo voldoende is.

Zelf meent ze van wel. Maar informatie waarover deze krant beschikt, lijkt erop te wijzen dat het in Den Haag wordt gezien als een ‘wel erg magere reactie’. Het zou beter zijn als de regering in Philipsburg ‘oprecht afstand’ zou doen. Jacobs laat weten te wachten op het antwoord van Knops.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).