Al het nieuws

'Geen verbetering financieel beheer' 

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Sint Maarten heeft de afgelopen periode ‘geen enkele voortgang’ geboekt in het verbeteren van het financieel beheer. Dat schrijft het College financieel toezicht (Cft), dat zich baseert op de jongste Uitvoeringsrapportage - tot en met het derde kwartaal - van het ministerie van Financiën in Philipsburg.

SXM cft,,Het Cft heeft u meermaals geadviseerd stappen te ondernemen”, bericht Cft-voorzitter Raymond Gradus aan minister Ardwell Irion van Financiën. Bij de rapportage over het tweede kwartaal verzocht het Cft om ‘een overzicht van de maatregelen die u neemt gericht op het in uitvoering nemen van het in april 2020 vastgestelde verbeterplan financieel beheer’.

,,U heeft hier niet aan voldaan. Het verbeteren van het financieel beheer is inmiddels opgenomen in de Landspakketten waarover afspraken met Nederland gemaakt moeten worden.” In tegenstelling tot eerst Curaçao en daarna Aruba, heeft Sint Maarten nog steeds geen overeenstemming met Nederland over het Landspakket en de Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho).

Sint Maarten heeft een grote achterstand in het proces van het opstellen, aanbieden, goedkeuren en vaststellen van de jaarrekeningen. Het college heeft inmiddels de opgestelde, maar nog niet gecontroleerde jaarrekeningen 2017, 2018 en 2019 ontvangen. ,,Het Cft heeft u tevens verzocht uiterlijk 1 december de door de gouverneur vastgestelde jaarrekeningen 2013, 2014, 2015 en 2016 bij het Cft aan te leveren”, aldus Gradus.
Het is niet bekend of minister Irion inmiddels gehoor heeft kunnen geven en de deadline van 1 december heeft gehaald.

Op 14 september heeft het Cft Sint Maarten een rappelbrief gestuurd met betrekking tot de niet afgeronde jaarrekeningen voor de jaren 2013 tot en met 2019. In de rappelbrief werd de bewindsman verzocht om, gezien het belang van een adequate begrotings- en verantwoordingscyclus, vóór 1 november de door Sint Maarten opgestelde jaarrekeningen 2017, 2018 en 2019 bij het Cft aan te leveren; en vóór 1 december de door de gouverneur vastgestelde jaarrekeningen 2013, 2014, 2015 en 2016 bij het Cft aan te leveren.

De jaarrekeningen 2017, 2018 en 2019 zijn inmiddels door het Cft ontvangen, waarmee de deadline van 1 november 2020 is behaald. Deze jaarrekeningen dienen nu nog door Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) en de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten gecontroleerd te worden.

Sint Maarten geeft in de jongste uitvoeringsrapportage aan dat de controle van de jaarrekeningen 2017 en 2018 nog dit jaar door Soab wordt afgerond. De overheidsaccountants zelf hebben inmiddels echter aangegeven dat dit op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2021 het geval zal zijn.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.