Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Party For Progress (PFP) vraagt zich af of Sint Maarten de kosten kan betalen die gepaard gaan met het verkrijgen van de diensten van het in Washington DC gevestigde advocatenkantoor Coharis Law Group om te helpen bij de voltooiing van het dekolonisatieproces door middel van de Round Table Conference (RTC) in mei en juni volgend jaar, en het nastreven van herstelbetalingen vanuit Nederland.
dekolonisatieHet idee is om ook Curaçao en Aruba in het proces te betrekken. Elk van de drie landen betaalt het advocatenkantoor een vast bedrag van 7.000 dollar per maand om te helpen bij het bereiken van hun doelen. Dat schrijft The Daily Herald.
PFP-Statenlid Melissa Gumbs zei vorige week tijdens een parlementaire vergadering over de oprichting van een permanente commissie voor constitutionele zaken en dekolonisatie dat het vreemd was dat het voorstel door het parlement werd ontvangen, terwijl het parlement niet de bevoegdheid heeft om het land aan overeenkomsten te binden. Gumbs vroeg zich ook af of Sint Maarten zich dit wel kon veroorloven, gezien de financiële toestand van het land en de voortdurende besprekingen om te voldoen aan de voorwaarden van de tweede tranche.
,,We hebben onmiddellijk na de vergadering vragen gesteld aan de premier over dit voorstel”, verklaarde PFP-Statenlid Raeyhon Peterson, ‘evenals over de betrokkenheid van de regering bij deze discussies die blijkbaar worden aangestuurd door geselecteerde Statenleden’. Op dezelfde dag dat de premier vertelt dat we bijna voldoen aan de voorwaarden van de tweede tranche voor liquiditeitssteun, dient de coalitie een motie in die de premier van verdere discussie ontzegt.”
De motie die donderdag is goedgekeurd, beoogt het dekolonisatieproces van de voormalige Nederlandse Antillen zo snel mogelijk af te ronden. PFP zei dat de motie - goedgekeurd door 11 Statenleden op 5 november - nog een indicatie is van de gekruiste signalen die momenteel rond de regerende coalitie stuiteren en een ongelukkige vooruitblik is op het gebrek aan samenhang en samenwerking die door de strot van de mensen wordt gedwongen.
Tijdens de bespreking van de oprichting van de Vaste Commissie, spraken Gumbs en Peterson hun steun uit en prezen zij de aanpak die is gevolgd om een open dialoog en transparantie te creëren over het onderwerp dekolonisatie binnen het parlement en vooral met de mensen van Sint Maarten.
Gumbs en Peterson stemden echter tegen de motie die naast een aantal ‘twijfelachtige punten’ de Raad van Ministers opdroeg een dialoog aan te gaan met de regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden ter voorbereiding van een Koninkrijksrondetafelconferentie voor juli 2021.
,,Dit, naast andere overwegingen in de motie, is een regelrechte vertrapping van de eigen verklaring van de regering dat ze dicht bij een overeenkomst met het College financieel toezicht (Cft) staat voor de voorwaarden voor de tweede tranche van steun, zoals verklaard door de premier in een persbericht op dezelfde dag”, zei PFP.
,,Dit jaar hebben de meest verstandig denkende landen zich gericht op economisch herstel en sociaal welzijn”, merkte Gumbs op, ‘maar hier wordt de regering geinstrueerd om in wezen haar huidige inspanningen op te geven en de aandacht hierop te richten’. ,,Het organiseren van een rondetafelconferentie met het Koninkrijk en de Verenigde Naties kost veel tijd en aandacht. Daarnaast richten de andere landen in het Koninkrijk zich op herstel, herstructurering en hervorming - hebben wij het recht om hun proces te onderbreken?”
De partij staat nog steeds achter het instellen van de commissie en houdt vast aan de belofte van een open, op feiten gebaseerde discussie met de mensen van Sint Maarten. ,,Maar de voltooiing van het dekolonisatieproces is niet iets waarvoor het parlement of de regering het mandaat heeft gekregen”, aldus Gumbs. ,,We hebben het mandaat gekregen om op te treden namens de mensen in deze huidige status en als zij, de mensen, tot een volledig geïnformeerd besluit komen om een nieuwe status te eisen, dan en alleen dan zullen het parlement en de regering het mandaat hebben om daarnaar te handelen.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.