Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - In de Staten van Sint Maarten is gisteren een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen bedrijven te laten opereren tijdens hun reguliere openingstijden.
sxmsneltestIn de motie dringt minister van Volksgezondheid (VSA) Richard Panneflek erop aan om onmiddellijk de mogelijkheden te verkennen om het toelatingsbeleid voor reizigers aan te passen door onder meer het gebruik van snelle antigeen-tests bij aankomst. Dat meldt The Daily Herald.
De motie, die werd ingediend door Statenlid Omar Ottley (United People’s Party UP), werd aangenomen met 11 stemmen voor en 3 tegen. In reactie op de motie zei Panneflek dat Sint Maarten de route van snelle antigeentests zal volgen. Volgens hem beweegt het land al in deze richting om het voor iedereen zo veilig mogelijk te maken. De autoriteiten controleren momenteel welke antigeentest het meest effectief is en het beste te gebruiken in het land.
De motie roept op dat reizigers worden aangemoedigd om zich te laten testen voordat ze naar het land komen, maar stelt dat dit geen vereiste zou moeten zijn, aangezien de snelle antigeentest lokaal kan worden toegediend en dezelfde resultaten oplevert.
Verder staat er dat reizigers een vast bedrag aan de overheid moeten betalen als bijdrage in de kosten van tests, verzekeringen en Covid-19-behandelmogelijkheden op Sint Maarten. Deze vergoeding moet lager uitkomen de gemiddelde kosten van een PCR-test in de Verenigde Staten van Amerika.
Reizigers die fysieke afstands- en andere richtlijnen overtreden, krijgen een boete. In de motie staat ook dat de ministers van Toerisme, Economische Zaken, Transport en Telecommunicatie (TEATT) Ludmila de Weever en VSA een beleid zouden moeten opstellen voor een veilige en verantwoorde manier om bemanningsleden van cruiseschepen die in Port Sint Maarten zijn aangemeerd van boord te laten gaan.
,,De minister moet hierover advies inwinnen bij het ministerie van VSA, de American Advanced Medical Integration Group (AMI) en andere lokale zorgverleners met betrekking tot stringente maatregelen, protocollen en de uitvoering van de maatregelen met betrekking tot antigeentests”, aldus de motie.
Wat betreft lokale bedrijven, staat er in de motie dat zij weer hun reguliere openingstijden kunnen hanteren, maar met strikte naleving van de maatregelen en een tweewekelijkse inspectie. Het advies moet binnen een week aan het parlement worden voorgelegd, gezien ‘de urgentie en de noodzaak tot actie’.
De overwegingen in de motie stellen dat Sint Maarten op basis van de presentatie van De Weever in het parlement op 21 oktober een economische krimp van 25 procent kan verwachten, de werkloosheid kan stijgen tot minimaal 14 procent en het toerisme zal dalen met meer dan 50 procent voor 2020.
Terwijl de presentatie korte-, middellange- en langetermijnplannen opleverde voor het creëren van een ‘pad naar economisch herstel’, hebben verschillende Statenleden nota genomen van de noodzaak van nog meer onmiddellijke maatregelen om de economie te heropenen.
Andere bestemmingen zoals Mexico, de Dominicaanse Republiek en Costa Rica hebben de testvereisten aangepast en hebben nu gekozen voor lokale sneltests en reisverzekeringen. Volgens de motie hebben deze landen geen drastische toename van het aantal Covid-19-gevallen gezien die verband houden met dit nieuwe beleid.
De vereiste van vijf dagen voor PCR-tests werd eerder al vastgesteld vanwege een daling van het aantal aankomende passagiers die hun resultaten niet op tijd (binnen 72 uur) konden ontvangen vanuit het land waar ze van boord waren gegaan.
Sint Maarten bedient momenteel elke maand tientallen cruiseschepen, met veel geïsoleerde en bewaakte bemanningsleden die met de snelle antigeentests ‘buitengewoon enthousiast’ zouden zijn om het schip te kunnen verlaten en tijd op het eiland door te brengen.
Sommige Statenleden hebben hun bezorgdheid geuit over bepaalde aspecten van de motie en stemden ertegen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.