Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft de uitgeschreven obligatielening die vandaag zou ingaan voor Sint Maarten gecanceld.

sxmirionDit schrijft de CBCS in een bericht aan de pers. ,,De obligatielening is afgelast door de minister van Financiën, Ardwell Irion, zodat het eiland de onderhandelingen met Nederland kan voortzetten die verband houden met een lening die vandaag verloopt”, aldus de CBCS.
In een persconferentie heeft Irion bevestigd dat de regering van het Bovenwindse Eiland in gesprek is met Nederland over de herfinanciering van een lening die vandaag verloopt. The Daily Herald schrijft hierover. Irion heeft naar voren gebracht het voorstel van Nederland van 16 oktober, namelijk het opschorten van de verloopdatum van vandaag, te accepteren.
,,Gedurende de komende vier weken zal de regering van Sint Maarten verder gaan met het afronden van dit proces en nagaan hoe aan de voorwaarden voor de tweede tranche liquiditeitssteun vanuit Nederland voldaan kan worden. Is dit afgerond, dan kan ook gewerkt worden aan de discussie over de voorwaarden verbonden aan de derde tranche liquiditeitssteun en de langetermijnoplossing voor het verlopen van leningen”, aldus Irion tijdens de persconferentie.

Deze reactie van de minister komt na kritiek van het College financieel toezicht (Cft) dat aangegeven heeft dat Sint Maarten met het uitschrijven van een obligatielening artikel 16 van de Rijkswet financieel toezicht (Rft) schendt. De Rft schrijft namelijk voor dat er alleen geleend mag worden voor kapitaalgoederen, terwijl de inkomsten uit de obligatielening volgens de regering van Sint Maarten bedoeld waren voor het dekken van overheidskosten en sociale dienstverlening zoals het voedselbonnenprogramma en programma’s die vallen onder het Sint Maarten Stimulus and Relief Plan (SSRP), waaronder het financieel steunen van werklozen. Ook andere uitgaven die verband houden met de Covid-19-pandemie zouden met de obligatielening gedekt worden.
Cft-voorzitter Raymond Gradus kreeg pas op 9 oktober ‘via kennisgeving van de Centrale Bank’ te horen dat Sint Maarten voornemens was de obligatielening van 75 miljoen ten laste van het Land aan te trekken op de binnenlandse markt. De lening zou hierdoor veel duurder uitvallen omdat hier doorgaans 5 procent rente over berekend wordt, terwijl de door Nederland in rekening gebrachte rente nagenoeg nihil is. De obligatie-emissie was intussen al in gang gezet op 13 oktober. Met het uitschrijven van de obligatielening riskeerde Sint Maarten, met een negatief advies van het Cft, een aanwijzing door de Rijksministerraad (RMR).

Knops waarschuwde voor lening...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.