Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - De regering van Sint Maarten overweegt een verlenging van de sluitingsdatum van het St. Maarten Trust Fund aan te vragen. Deze loopt naar verwachting in 2025 af, zo meldt The Daily Herald.

sxm trustfundPremier Silveria Jacobs vertelde de Staten afgelopen week tijdens een bijeenkomst over de fondsen voor de wederopbouw dat het verzoek in behandeling is gezien het feit dat het trustfonds te laat is begonnen en omdat er enkele tegenslagen zijn geweest. ,,We weten dat het NRPB (National Recovery Program Bureau) als uitvoeringsorgaan voor het trustfonds pas anderhalf jaar geleden werd afgerond. Hoewel het trustfonds voor 2,5 jaar was toegezegd, trad de NRPB, die het zou uitvoeren, pas anderhalf jaar geleden in werking - januari 2019 of daaromtrent - dus het fonds loopt naar verwachting tot 2025”, aldus de minister-president.
Jacobs vertelde dat de regering van Sint Maarten daarom overweegt om verlenging aan te vragen van de sluitingsdatum van het trustfonds. ,,We zijn dus op zoek naar een verlenging en hopelijk kan dit worden gedaan zodat we ervoor kunnen zorgen dat Sint Maarten voldoende tijd heeft om alle fondsen te gebruiken”, aldus Jacobs.
Het St. Maarten Trustfonds wordt gefinancierd door Nederland, beheerd door de Wereldbank en uitgevoerd door NRPB namens de regering van Sint Maarten.