Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters

Philipsburg - De Statenleden hebben maandag unaniem een motie aangenomen om onder meer de Nederlandse regering te verzoeken de overeenkomsten met de Wereldbank opnieuw te bekijken, zodat wederopbouwfondsen voor het land kunnen worden herverdeeld om economische groei te realiseren. De motie beoogt ook dat lokale bouwbedrijven de voorkeur krijgen voor projecten.

F14 SXM Statenleden één vuist 2The Daily Herald schrijft dat de motie, die werd ingediend door Omar Ottley van de United People’s (UP) Party, werd aangenomen met 13 stemmen voor en nul tegen. In de motie riepen de parlementariërs van Sint Maarten de regering op om, gebruikmakend van artikel 67 van de Grondwet, een verzoek aan het Koninkrijk der Nederlanden te sturen om de Wereldbankovereenkomsten opnieuw te bekijken en gebruik te maken van de bepaling een beroep te doen op artikel 4 en 5.2 van bijlage 2 van de bestuursovereenkomst tussen de Nederlandse regering en de Wereldbank. Dit artikel, zo stelt de motie, zal de Nederlandse regering in staat stellen om de ‘broodnodige fondsen voor onze economische groei’ opnieuw toe te wijzen.

De motie riep de regering ook op om een nationaal aanbestedingsbeleid vast te stellen om het openbare aanbestedingsproces voor de overheid, overheidsbedrijven, bouwgerelateerde projecten en het National Recovery Program Bureau (NRPB) te sturen voor projecten die door het trustfund en buitenlandse investeerders zullen worden gefinancierd. De motie draagt de regering op om het nationale aanbestedingsbeleid uiterlijk 30 december 2020 uit te voeren.
De motie streeft er verder naar dat de regering via het ministerie van Arbeid beleid opstelt voor buitenlandse investeerders om met het ministerie van Arbeid samen te werken om opleidingspakketten en beurzen voor de lokale bevolking op te zetten. Volgens de motie mogen er geen machines of zwaar materieel worden geïmporteerd door buitenlandse aannemers als deze lokaal al beschikbaar zijn.

Bij de motivering van zijn stem zei Ottley, de opsteller van de motie, dat het land een ernstig probleem heeft: ,,Het is drie jaar geleden sinds orkaan Irma en Sint Maarten heeft met middelen van het trustfonds nog geen grote vooruitgang in de economie geboekt.” Het voltallige parlement en de regering kunnen volgens Ottley samen een ‘heldere boodschap’ afgeven en hij vindt dit de beste manier is om ‘druk uit te oefenen’ om Nederland te laten weten dat Sint Maarten het niet eens is met de gang van zaken.

Premier Silveria Jacobs zei dat het unaniem aannemen van de motie het soort eenheid liet zien dat op Sint Maarten de norm lijkt te zijn geworden. Ze zei dat de regering haar uiterste best zou doen om de motie uit te voeren zoals bedoeld.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.