Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - ,,We moeten samenwerken om een werkbaar evenwicht te vinden tussen het beschermen van de gezondheid van onze mensen en de gezondheid van onze economie.” Dat zei gouverneur Eugene Holiday dinsdag in zijn toespraak tegen de Statenleden tijdens de opening van het parlementaire jaar 2020-2021.
Hij gaf volgens The Daily Herald een toelichting op de beleidsplannen van de regering voor de komende 12 maanden. De prioriteiten van de regering zijn om de huidige uitbraak van het coronavirus in te dammen, de meest kwetsbaren te beschermen, de economie een vliegende start te geven en genoeg geld in te zamelen om het verlies aan inkomsten te compenseren en de begrotingstekorten in 2020 en 2021 te dekken.
,,Terwijl meer dan 500 mensen besmet zijn geraakt en 19 aan de ziekte zijn overleden, heeft de financiële crisis de economie op zijn kop gezet”, begon Holiday. ,,De werkloosheid zal naar verwachting oplopen tot 16,2 procent. Naar schatting zal het aantal toeristen dit jaar met maar liefst 70 procent afnemen, terwijl het bruto binnenlands product (bbp) naar verwachting met 25 procent zal afnemen.” Verder zei de gouverneur dat het overheidstekort dit jaar naar verwachting 350 miljoen gulden zal bedragen.
Om de uitgaven te verminderen en de inkomsten te verhogen, is de regering van plan een hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën door te voeren, die initiatieven zal omvatten om belastingaangiften digitaal te verwerken en de belastingnaleving te verbeteren. De regering zal ook proberen de belastinggrondslag te verbreden door gebruik te maken van de digitale economie, zoals online winkelen en Airbnb.
Gezien de dringende behoefte van de overheid aan financiering, zal het obligaties uitschrijven om ‘de fondsen te werven die nodig zijn om aan de verplichtingen te voldoen’, aldus Holiday. Onderhandelingen met Nederland over financiering om overheidstekorten te overbruggen, blijven gespannen door onenigheid over de voorwaarden.
,,De regering zal proberen in vijf sleutelgebieden te investeren om ‘nu economische activiteit te genereren en onze kritieke infrastructuur beter voor te bereiden op het moment dat de wereldeconomie zich herstelt.” Het betreft digitalisering, onderwijs, zorg, transport en hospitality, en energie.
De noodzaak om te digitaliseren wordt onderstreept door de realiteit van Covid-19, omdat de vraag naar technologie is toegenomen. Holiday zei dat de overheid gaat samenwerken met telecombedrijf TelEm om een eilandbreed glasvezelnetwerk te realiseren.
In het kader van het St. Maarten Trustfonds zal de overheid het digitale transformatieproject uitvoeren, dat tot doel heeft een digitale identiteit voor burgers te realiseren, online facturering en betalingen uit te breiden, het bouwvergunningsproces te automatiseren en de openbare servicecentra te voorzien van kiosken.
Verder geeft de regering prioriteit aan schoolreparaties die worden gefinancierd door het trustfonds, en implementeert een beleid voor afstandsonderwijs om de ‘toegang tot technologie voor iedereen’ te verbeteren.
Een centraal element van het gezondheidszorgprogramma van de overheid zal de bouw van het nieuwe ziekenhuis zijn en het vergroten van het aantal beschikbare specialiteiten. ,,Het nieuwe ziekenhuis, dat volgens de planning in 2024 zal worden opgeleverd, zal de capaciteit van ziekenhuisbedden verhogen tot 110 en een dialysecentrum voor 30 patiënten omvatten. De overheid wil ook de regulering en registratie van artsen verbeteren en de communicatie tussen zorgverleners verbeteren via een gezondheidsinformatiebeheersysteem.”
Holiday vervolgde in zijn toespraak: ,,De reconstructie van het luchthaventerminalgebouw is van cruciaal belang voor de verbetering en het functioneren van onze infrastructuur. De overheid zal dit project faciliteren, evenals de bouw van het 452 kamers tellende Planet Hollywood-resort in Philipsburg, als middel om de economie nieuw leven in te blazen.” sxmgouverneur
Wat betreft rechtshandhaving heeft de overheid het invullen van de functieboeken hoog op de agenda staan. Het zal zich ook richten op de bouw van een nieuwe gevangenis met de steun van het United Nations Office for Project Services (UNOPS), een effectievere handhaving van immigratiewetgeving en informatietechnologiesystemen. ,,De regering is, gezien onze gedeelde grenzen met de noordkant van het eiland, tegelijkertijd blijven samenwerken met de Franse autoriteiten om de justitiële samenwerking op het hele eiland beter te coördineren om grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden”, zei Holiday.
Ook vertelde hij dat de regering in de nabije toekomst nauw zal blijven samenwerken met haar Koninkrijkspartners om de bestaande capaciteits- en liquiditeitsproblemen aan te pakken.
Wat tot slot het virus betreft, heeft de overheid er vertrouwen in dat het in bedwang kan worden gehouden als iedereen zich aan de gezondheids- en veiligheidsprotocollen houdt.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.