Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers Philipsburg -

Premier Silveria Jacobs probeert uitstel te krijgen voor de vervaldatum van de resterende, niet gebruikte fondsen uit het Sint Maarten Trust Fund. Dat meldt The Daily Herald.

sxmtrustfund

Het gaat om een bedrag van om en nabij 170 miljoen dollar dat nog tot eind 2025 kan worden besteed. Daarna vervalt de beschikbaarheid. De premier wil meer tijd om herstelprojecten in de nasleep van orkaan Irma te kunnen financieren, zei zij afgelopen dinsdag in antwoord op vragen van parlementariërs.

In antwoord op een vraag van George Pantophlet (National Alliance) wat er gebeurt met het geld dat niet wordt gebruikt, antwoordde de premier dat het geld in principe teruggaat naar Nederland. Sint Maarten heeft nog ruim vier jaar de tijd om het geld te gebruiken, maar gezien de omslachtigheid van de procedures en de beperkte overheidscapaciteit begint de tijd te dringen, aldus Jacobs.

De premier wil dat de fondsen uit de orkaantrust ook langer beschikbaar blijven omdat het lastig is gebleken buitenlandse bedrijven aan te trekken die de herstelwerken moeten uitvoeren. De vertraging bij de besteding van de projectgelden heeft alles te maken met de kleinschaligheid van het eiland, aldus de premier. Bovendien meent zij dat de verwachtingen van de Nederlandse regering aangaande het verwezenlijken van projecten in het kader van het Sint Maarten Trust Fund niet realistisch zijn.

Niet alleen de Nederlandse regering heeft te hooggespannen verwachtingen, zei zij. ,,Stakeholders koesteren over het algemeen te hoge verwachtingen als het gaat om het voorbereiden en uitvoeren van allerhande projecten, maar we zijn een klein eiland en moeten het met weinig mensen en bescheiden middelen doen”, aldus de premier.

Jacobs zei eerlijk te moeten toegeven dat de overheid nu eenmaal kampt met beperkingen, bijvoorbeeld wat betreft de ervaring met operationele inkoop van goederen ten behoeve van publieke werken. Tevens noemt zij het knap lastig te voldoen aan de strenge eisen van de Wereldbank inzake milieu- en sociale randvoorwaarden. Ook dat werkt vertraging in de hand.

Het Sint Maarten Trust Fund werd in het leven geroepen na de verwoestingen door orkaan Irma in 2017 en wordt zowel door Sint Maarten, de Nederlandse overheid als de Wereldbank beheerd. Nederland financierde het trustfonds met 470 miljoen euro. Het geld wordt in tranches uitgekeerd. Inmiddels is ruim 300 miljoen dollar uitbetaald. Het financieel beheer van de Trust is in handen van de Wereldbank. Projecten die worden betaald uit het fonds moeten voldoen aan de eisen van de Wereldbank.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.