Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters

Philipsburg - De Unified Unions, vertegenwoordigd door de Windward Islands Chamber of Labour Unions (WICLU), hebben een officiële klacht over rassendiscriminatie, verduistering en diefstal ingediend bij het Openbaar Ministerie (OM).

F11 SXM Bonden klacht bij OMDat meldt The Daily Herald. Tijdens de formele manifestatie op 22 juni door de vakbonden stopten de vakbonden bij het OM om de brief af te leveren, maar kregen van het personeel de instructie dat de klacht digitaal moest worden verzonden in overeenstemming met de Covid-19-maatregelen. De officiële klacht werd op 24 juni alsnog digitaal ingediend.

De brief was gericht aan de procureur-generaal van Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en had de titel ‘Strafbare daden van rassendiscriminatie, verduistering en diefstal’. In deze brief gaf WICLU een overzicht van de gebeurtenissen vanaf 15 mei, toen de Rijksministerraad het voorstel voor liquiditeitssteun voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten ontving, tot 12 juni, toen WICLU een brief bij de gouverneur van Sint Maarten en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops indiende waarin de kostenbesparende voorwaarden die aan de drie eilanden in het Koninkrijk worden opgelegd, worden gehekeld.

In de klachtenbrief vermeldde WICLU aanvullende overtredingen. Zo wordt de verlaging van de bezoldiging van de ambtenaren van Sint Maarten beschouwd als een ‘overval op klaarlichte dag’.

De vakbond merkte op dat het parlement de middelen van de begroting voor 2020 had goedgekeurd om de lonen van de openbare sector te betalen zonder loonsverlagingen, terwijl overheidsbedrijven momenteel loonsverlagingen doorvoeren voor hun werknemers. Dit, aldus de vakbond, is in strijd met artikel 2:298 van het Wetboek van Strafrecht. WICLU merkte ook op dat de Raad van Ministers, overheidsbedrijven en bedrijven uit de particuliere sector zijn begonnen met de uitvoering van door Knops voorgestelde kostenbesparende maatregelen, die in strijd zouden zijn met artikel 1:119, lid 1, van het Wetboek van Strafrecht. De vakbonden zeiden in de klachtenbrief dat er geen bezuinigingsmaatregelen waren opgelegd aan de arbeiders in het Europees-Nederlandse deel van het Koninkrijk of op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden), noch aan de gouverneur van Sint Maarten, of de Europees-Nederlandse politie en douane op Sint Maarten. ,,WICLU is van mening dat alle werknemers in het Koninkrijk gelijk behandeld moeten worden: niemand zou verplicht moeten worden om hun bezoldiging te verlagen”, aldus de brief.

WICLU heeft het OM verder verzocht om een onderzoek en vervolging van degenen die volgens hen de in de klachtenbrief genoemde misdaden plegen. De klachtenbrief is ondertekend door de voorzitters van de verenigde vakbonden die onder de WICLU vallen: Abvo St. Maarten, NAPB (politiebond St. Maarten), Windward Islands Civil Servants Union/Private Sector Union (WICSU/PSU), Windward Islands Federation of Labor (WIFOL), St. Maarten Communication Union (SMCU) en Windward Islands Health Care Union and Associates (WIHCUA).


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).