Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters

Philipsburg - De vakbonden op Sint Maarten zijn akkoord gegaan met het voorstel van de regering om het vakantiegeld van 2020 en 2021 met 50 procent te verlagen. In 2022 moet het volledige vakantiegeld worden uitbetaald met een toevoeging van 25 procent per jaar tot 2025.

F14 SXM Bonden accepteren voorstelDat meldt The Daily Herald. De Unified Labour Unions kwamen afgelopen vrijdag opnieuw bijeen in het Little League Stadium om hun vakantietoeslag voor 2020 en de daaropvolgende jaren te bespreken. De vakbonden deelden met hun leden enkele van de voorstellen die door de ministerraad waren ingediend.

President van Windward Islands Chamber of Labour Unions (WICLU) Claire Elshot las voor uit een samenvatting dat aan de vakbonden was verstrekt tijdens hun vergadering op donderdag. Naast het overzicht van kostenbesparende maatregelen in de personeelskosten werden er ook verschillende punten afgesproken.

Een van deze punten is het versnellen van het plaatsingsproces van politieagenten. Ze zei dat minister van Justitie Anna Richardson tijdens die bijeenkomst had bevestigd dat het ministerie aan de processen werkt, maar dat de toegewezen tijdlijn een probleem is geweest.

In de samenvatting stond verder dat een jaarlijkse vergoeding zal worden toegewezen aan ambtenaren. Deze vergoeding zal in 2022 worden ingevoerd. Het bedrag van de jaarlijkse vergoeding zal niet meer bedragen dan 25 procent van het totaal van de vakantietoeslagen die in 2020 en 2021 niet zijn uitbetaald. Deze betalingen zullen plaatsvinden totdat het totale bedrag van de vakantietoeslag - dat niet zal worden betaald in 2020 en 2021 - volledig wordt vergoed. Het bedrag van de jaarlijkse vergoeding is afhankelijk van de toekomstige financiële ontwikkeling en liquiditeitspositie van de overheid.

Volgens de vakbonden was het absoluut noodzakelijk dat het voorstel die avond werd aangenomen, aangezien hen werd meegedeeld dat als er geen akkoord van de vakbonden werd ontvangen, de minister-president een definitief besluit zou nemen.

De ministerraad presenteerde naast het voorstel van de regering ook een tweede en derde voorstel. Het tweede voorstel was een verlaging van het vakantiegeld met 50 procent voor 2020 en 2021. In 2022 zou de volledige vakantietoeslag en 100 procent van het verschuldigde bedrag voor de twee jaar worden verstrekt. Dat zou op zijn beurt neerkomen op 200 procent vakantiegeld voor 2022.

Het derde voorstel was een volledige betaling van het vakantiegeld voor 2020 en verdere besprekingen voor het jaar 2021.

Alle voorstellen werden gedeeld door vakbondsleiders en vertegenwoordigers die op hun beurt hun leden vroegen hun stem uit te brengen voor een van de drie voorstellen. Het voorstel van de regering kreeg uiteindelijk de meerderheid van stemmen. De vakbondsvertegenwoordigers moeten met de aanvaarding van het voorstel ervoor zorgen dat de Raad van Ministers een formele schriftelijke overeenkomst met vastgestelde data zal afgeven op de gepresenteerde documenten.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.