Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters

Philipsburg - Vakbondsleden en hun leiders kwamen afgelopen donderdag massaal voor het regeringsgebouw van Sint Maarten bijeen en eisten een ontmoeting met de ministerraad. Hun leiders werden later in het gebouw toegelaten voor gesprekken.

F11 OPSXM Protest bondenDat meldt The Daily Herald. De vakbonden kwamen ‘s ochtends samen in het Little League Ball Park in Philipsburg waar de voorzitter van de Windward Island Chamber of Labour Unions (WICLU) en de Windward Islands Teachers Union (WITU) Claire Elshot de leden een update gaf over het lopende gesprek over de door de overheid uit te voeren kostenbesparende maatregelen.

Elshot las aan de leden een brief voor die de vakbonden hadden opgesteld en die ze aan de ministerraad wilden bezorgen. Deze brief bevatte een reeks tegenvoorstellen met betrekking tot de verlagingen van 12,5 procent op de salarissen van het personeel, vakantiegeld en meer. Ook vermeldt het tegenvoorstel een vakantietoeslag van 100 procent voor 2020. De vakbonden zeiden bereid te zijn te onderhandelen over een korting van 50 procent op de aanpassing van de kosten van levensonderhoud (Cola) vanaf 2012-2019 in afwachting van de uitkomst van de economische prestaties van Sint Maarten en de financiële positie van de overheid in genoemde periode 2021-2022.

Op de lijst staat nog steeds een onderzoek naar de armoedegrens dat op 1 juli moet worden gestart in samenwerking met de Universiteit van Sint Martin (USM) en de Consumentencoalitie om het werkelijke armoedeniveau op Sint Maarten vast te stellen en de implementatie van een nieuw/verruimd goederenbesluit per 1 juli, dat bestaat uit ten minste maximumprijzen voor basisgoederen zoals (voedsel, internet, water, huur, elektriciteit en telefoonrekening). De vakbonden verzochten ook de kosten van basisbehoeften vanaf 1 juli met ten minste 12,5 procent te verlagen, tot nader order. Dit is inclusief eten, internet, water, huur, elektriciteit en telefoonrekening.

De vakbonden hebben de Raad van Ministers verder verwezen naar het vorige tegenvoorstel dat op 14 mei is ingediend voor verdere mogelijke bezuinigingen. De verenigde vakbonden eisen dat er zo snel mogelijk een onderzoek naar de armoedegrens wordt uitgevoerd en dat de kosten van levensonderhoud op Sint-Maarten onmiddellijk met 12,5 procent worden verlaagd om alle inwoners van Sint-Maarten verlichting te geven.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).