Al het nieuws

Oproep aan bonden Aruba en Curaçao tot solidariteit

Van een onzer verslaggeefsters

Philipsburg - Honderden vakbondsleden kwamen uit solidariteit bijeen om van hun respectievelijke leiders te horen over de maatregelen die de regering heeft opgelegd en het standpunt van de vakbonden als het gaat om deze maatregelen.

F14 SXM Vakbonden in protestDat meldt The Daily Herald. Leden van zeven vakbonden vulden de tribunes van het Little League Ball Park in Philipsburg. In een poging de sociale afstand te bewaren, bleven veel personen aan de zijlijn en op de parkeerplaats om naar de urgente bijeenkomst te luisteren. Leiders en vertegenwoordigers van Abvo Sint Maarten, de politiebond van Sint Maarten NAPB, Windward Islands Teachers Union (WITU), Windward Islands Ambtenarenvakbond/Private Sector Union (WICSU/PSU), Windward Islands Federation of Labor (WIFOL), St Maarten Communications Union (SMCU) en Windward Islands Health Care Union and Associates (WIHCUA) waren allemaal aanwezig. De bijeenkomst werd georganiseerd door vakbondslid Marylouse Rattan-Poulo.

WICLU-leider Claire Elshot begon de bijeenkomst met het melden van de vier oorspronkelijke kostenbesparende maatregelen die de regering op 7 mei had voorgesteld. Ze zei dat de vakbonden op 13 mei verder schriftelijk deze maatregelen hadden ontvangen plus een extra reeks maatregelen die niet waren opgenomen in de eerste ontmoeting. Dit werd later gevolgd door een tegenvoorstel dat ze aan de regering voorlegden om de operationele kosten te verlagen. Elshot zei: ,,Als vakbonden voelden we ons niet op ons gemak met discriminerende maatregelen.”

WICSU/PSU-voorzitter Deborah Rombley zei dat de regering geen informatie heeft verstrekt over de kostenbesparende maatregelen die zijn voorgesteld voor ambtenaren. ,,De overheid heeft ook nagelaten ons als vakbonden te informeren dat de maatregelen opzettelijk zowel overheidsondernemingen als gesubsidieerde bedrijven zouden beïnvloeden. Het is dus in wezen geen ambtenarenzaak, het is groter dan dat. We hoeven niet te betalen voor wanbeheer en slechte overheidsuitgaven”, aldus de vakbondsvrouw. Rombley zei dat het bekend is dat wanneer de regering het salaris van een ambtenaar verlaagt, ‘ze het nooit zullen teruggeven’. ,,In tegenstelling tot de particuliere sector; na de pandemie moet je ze hun salarisverlaging teruggeven”, voegde ze eraan toe. Rombley moedigde alle aanwezige leden aan om alle vakbondsleiders te laten weten wat zij, als leden, van hun leiders wensen.

WIFOL-voorzitter Theophilus Thompson zei: ,,Alles wat we nodig hebben, is solidariteit. Sta achter je vakbond, sta achter je leiders. Wij zijn samen.” Hij benadrukte dat de vakbonden de voorwaarden van de regering niet zullen accepteren en, indien nodig, naar de rechtbank zullen stappen om de rechten van de leden te verdedigen. ,,Nee tegen de maatregelen”, riep hij, waarna hij de aanwezigen die niet als lid waren aangemeld, aanmoedigde om dit wel te doen. Hiervoor werden formulieren ter beschikking gesteld.

SMCU-voorzitter Ludson Evers vertelde de leden dat de enige manier waarop de regering de kostenbesparende maatregelen kon opleggen, was wanneer alle vakbondsleden ermee instemden. ,,Dit is een duidelijk signaal dat we bij elkaar moeten komen”, zei hij.

WICSU/PSU-secretaris Rignald ‘Bakari’ Arrindell zei in zijn toespraak tot de menigte dat de regering geen fatsoen had getoond door schriftelijk te reageren op de vakbonden met betrekking tot het tegenvoorstel dat was ingediend. ,,Alle voorwaarden die rechtstreeks van invloed zouden zijn op ambtenaren, willen ze snel controleren. Die voorwaarden die hen zouden raken, willen ze herzien.” Arrindell herinnerde alle aanwezigen eraan dat er geen kosten voor levensonderhoud en indexering zijn geweest, maar dat de prijzen op Sint Maarten wel voortdurend stijgen. Hij bracht de vele sectoren die tijdens de bijeenkomst vertegenwoordigd waren onder de aandacht, zoals de leraren en de ambulance, die te maken hebben met lange uren, ontoereikende arbeidsomstandigheden, onderbezetting en nog veel meer, die nu worden geconfronteerd met een loonsverlaging. Hij hield vol dat het nu genoeg was.

Ter afsluiting van de vergadering presenteerde Elshot namens de vakbonden de leden drie mandaten. Het eerste mandaat vermelde: ,,Alle bezuinigingen op onze uitkeringen zijn van tafel, geen bezuinigingen op onze verworven uitkeringen (salaris, toelagen, enz.), Respect voor progressieve, economische, sociale en culturele rechten, en alle werknemers zijn gelijk qua mensenrechten.” Het tweede mandaat omvatte verzoeken aan de regering van Sint Maarten, verzoeken aan de Rijksministerraad en verzoeken aan de Tweede Kamer.

Het derde mandaat vermeldde het stoppen van rassendiscriminatie en apartheid in het Koninkrijk en vroeg om eenheid in actie met alle vakbonden op Sint Maarten, Aruba en Curaçao, solidariteitsacties van vakbonden in Nederland en solidariteit van vakbonden in de regio.

De vakbondsleden hebben unaniem ja gestemd op alle acties die vermeld staan in de mandaten en tegen de voorgestelde bezuinigingen klonk een duidelijk ‘nee’. Kopieën van het mandaat zijn verzonden aan de gouverneur van Sint Maarten, de ministerraden op Aruba en Curaçao, de parlementsleden op Aruba en Curaçao, de vakbonden op Aruba en Curaçao, alle Nederlandse vakbonden, alle regionale vakbonden en alle internationale arbeidsfederaties.

Leiders en vertegenwoordigers van de vakbonden zullen naar verwachting morgen een vergadering met de regering bijwonen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.