Al het nieuws

Sint Maarten kan beginnen aan uitvoering steunprogramma

Van een onzer verslaggeefsters

Philipsburg - De Rijksministerraad (RMR) heeft de eerste tranche van 20,5 miljoen gulden goedgekeurd om Sint Maarten te helpen bij de implementatie van het Sint Maarten Stimulus Support Relief Plan (SSRP).

sxmrmrDe onthulling werd gedaan door de premier en voorzitter van het Emergency Operations Center (EOC), Silveria Jacobs, tijdens een virtuele bijeenkomst van de centrale commissie van het parlement over het coronavirus. De Nederlandse vertegenwoordiger in Philipsburg, Chris Johnson, bevestigde het bedrag ook aan The Daily Herald.

In antwoord op een vraag van Claudius Buncamper, parlementslid van de United St. Maarten Party (US Party), zei Jacobs dat de eerste tranche van 20,5 miljoen op 1 mei was goedgekeurd om te helpen met de uitvoering van het SSRP. Dit bedrag, zo zei ze, is een lening met nul procent rente. ,,Dit is onze eerste Covid-19-liquiditeitssteun.”

Minister van Financiën Ardwell Irion, die tegen het einde de vergadering ook bijwoonde om duidelijkheid te verschaffen, bevestigde dat hij een e-mail had ontvangen van het College financieel toezicht (Cft) over het besluit van de Rijksministerraad, maar zei dat hij nog moet worden bijgepraat over de 20,5 miljoen. Hij sprak over de 44 miljoen gulden die de regering onlangs had ontvangen na aftrek van de 50,2 miljoen gulden liquiditeitssteun voor 2019. Deze fondsen waren aanvankelijk bestemd voor de reserves van het land, zo zei de minister. De regering heeft echter besloten de middelen aan te wenden voor de uitvoering van het SSRP. Irion zei dat het laatste advies van Cft uit de besprekingen van de Rijksministerraad was dat Sint Maarten voldoende liquiditeitssteun had om met het SSRP te beginnen.

De regering van Sint Maarten heeft Nederland om steun van 254 miljoen gulden gevraagd om de kosten van het SSRP voor de eerste drie maanden te dekken. Het SSRP is bedoeld voor ‘directe verlichting’, waaronder een programma voor salarisondersteuning, een programma voor inkomensondersteuning, een programma voor zachte leningen en een programma voor loontrekkenden voor een bedrag van 108,44 miljoen gulden. Voor werklozen blijven de vastgestelde WW-uitkeringen gelden.

Het SSRP omvat ook middelen ter compensatie van het verlies aan overheidsinkomsten voor een bedrag van 89,2 miljoen gulden om de overheid in staat te stellen reeds bestaande maar nu uitgebreide programma’s uit te voeren. Het betreft hierbij een programma voor voedselbonnen en een programma voor voedselpakketten voor de meest kwetsbare groepen, maaltijden voor ouderen en psychosociale zorg. Er is 56,28 miljoen gulden begroot voor extra kosten voor gezondheidszorg en ondersteuning van sociale verzekeringen (SZV) en het Sint Maarten Medical Center (SMMC).

Tot en met dinsdag, een dag voor de deadline, hadden in totaal 358 werkgevers en 5.634 werknemers via SZV loonondersteuning aangevraagd bij het SSRP.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.