Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers

Philipsburg - Princess Juliana International Airport (PJIA), Port St. Maarten en luchtvaartmaatschappij Winair ontvangen subsidie voor hun personeel als onderdeel van het St. Maarten Stimulus Relief Plan (SSRP), dat deze maand van kracht wordt.

SXMWinairThe Daily Herald schrijft dat deze bedrijven hulp ontvangen omdat verwacht wordt dat hun inkomen drastisch zal worden aangetast als gevolg van de lockdown.

Nutsbedrijven Gebe en TelEm die eigendom zijn van de overheid zullen naar verwachting niet zo ernstig worden getroffen. Er is ook niet vastgesteld dat deze bedrijven steun zullen ontvangen.

De SSRP stelt dat PJIAE, de exploitant van de luchthaven, dit jaar naar verwachting haar activiteiten tot 85 procent zou herstellen en met haar wederopbouwprogramma zou beginnen. Dit wordt echter vertraagd vanwege de Covid-19-pandemie.

PJIA heeft een crisisprogramma opgesteld dat het drastisch verlagen van de kosten en het overbruggen van de crisisperiode met beschikbare reserves en fondsen omvat. Het bedrijf heeft ongeveer 270 werknemers in dienst met een loon van in totaal 2,3 miljoen gulden per maand. Halverwege maart werd verwacht dat de inkomsten van de luchthaven volledig zouden zijn uitgeput, terwijl de meeste operationele kosten zouden doorgaan. Het management van PJIA is van plan om door te gaan met het wederopbouwproject zodat wanneer de gezondheidscrisis voorbij is en reizigers weer gaan vliegen, de luchthaven dit kan faciliteren. Om dit mogelijk te maken heeft de luchthaven ondersteuning nodig met haar maandelijkse salarisadministratie.

Wat betreft de haven van Sint Maarten zullen de cruisegerelateerde inkomsten dramatisch dalen, aangezien er voor de komende periode geen cruiseschepen worden verwacht. Hoewel de haven enkele overeenkomsten heeft met cruisemaatschappijen met betrekking tot minimale inkomsten, zal dit niet direct geld opleveren. De inkomsten uit vracht zullen nog wel doorgaan, maar door minder toeristische activiteiten zal dit echter afnemen. Een eerste economische effectbeoordeling in maart toont aan dat de haven voldoende geld heeft om haar kritieke investeringen voort te zetten en de haven operationeel te houden. Toch heeft de haven ondersteuning nodig voor de loonkosten van 1.105.200 gulden per maand. Winair is momenteel niet operationeel vanwege de door overheid opgelegde vluchtbeperkingen. Op basis van de sterk gereguleerde sector waarin het actief is, is Winair verplicht om het grootste deel van zijn schulden te betalen om te voorkomen dat het in de luchtvaartwereld als achterstallig wordt aangemerkt. De loonkosten voor maart en april zullen echter alle kasreserves opslokken die Winair nodig heeft om andere lopende uitgaven te betalen. Ook Winair is daarom opgenomen in de berekeningen voor het SSRP.