Al het nieuws

 Van een onzer verslaggeefsters

Philipsburg - Salaris, inkomen en voedselhulp aan de gemeenschap behoren tot de noodmaatregelen die worden voorgesteld in het ontwerp-steunpakket van de regering om de effecten van Covid-19 op Sint Maarten te helpen verzachten.

steunsxmDe voorgestelde maatregelen in het plan omvatten een salarisaanvulling tussen de 750 en 1.350 gulden voor werknemers die dreigen te worden ontslagen en een inkomenstoeslag tussen de 750 en 1.350 gulden voor buschauffeurs, taxichauffeurs, onafhankelijke touroperators en erkende marktkooplieden. Op het gebied van voedselondersteuning wordt aanbevolen maandelijks voedselcheques ter waarde van 450 gulden uit te reiken aan personen in de bovengenoemde categorieën die hiervoor in aanmerking komen. Een update van de maximumprijslijst, die onder andere ingeblikt voedsel, rijst, groenten, bakproducten, babyproducten, sanitaire producten, producten voor persoonlijke hygiëne en water moet bevatten, wordt gekoppeld aan strengere handhaving voor implementatie. In termen van algemene noodmaatregelen stelt het steunpakket een Gebe-energierekening voor waarin een verlaging voor zes maanden is aangekondigd, evenals geen onderbrekingen voor deze periode. Gebe heeft deze verlaging al aangekondigd. Een verlaging van de brandstofprijzen per 31 maart is een ander voorstel dat in het plan is opgenomen. Aanbieders van telecommunicatiediensten die betalingstermijnen, afsluitingsdata en oplopende data-abonnementen verkorten, is een ander voorstel, evenals uitgestelde autoleasebetalingen van autodealers; een uitstel van betaling voor drie tot zes maanden van banken zonder kapitaalbetalingen of rente en uitstel van betaling van overheidsleningen voor studenten voor drie maanden.

Andere voorstellen zijn onder meer een speciaal werkkapitaal voor zakelijke klanten door verschillende banken; het uitstel van aangifte inkomstenbelasting 2019 tot 31 augustus 2020; het uitstel van indiening en betaling van de voorlopige winstbelasting tot 30 juni; een uitbreiding op de indiening van belastingaangifte op de eindwinst en uitgebreide betalingsregelingen voor bedrijven met cashflowproblemen. Voorgesteld wordt om dit laatste op individuele basis te behandelen en er zal bewijs van ontbering nodig zijn. De opschorting van audits (inclusief persoonlijke audits) en leningen voor zakelijke liquiditeitssteun en een verhoogde huurcommissie, evenals het aanmoedigen van verhuurders om huurders niet uit te zetten en mogelijke opschorting van betalingen of verlaagde betalingen (rekening houdend met de door de banken verstrekte hulp) zijn andere voorstellen in het pakket.

Volgens het ontwerp-steunpakket hebben de noodzakelijke maatregelen om de grenzen te sluiten om de verspreiding van het virus tegen te gaan, geleid tot een praktische stopzetting van alle economische activiteiten op het eiland. Het meest getroffen zijn alle economische activiteiten die rechtstreeks verband houden met onder andere toerisme.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.