Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters

Philipsburg - Een student die een week geleden terugkeerde naar Sint Maarten en onmiddellijk zichzelf isoleerde, is het tweede bevestigde geval van het coronavirus aan de Nederlandse kant van Sint Maarten, zo meldde premier Silveria Jacobs zondag tijdens een nationale rede.

SMX Silveria Jacobs,,Aangezien de student direct werd geïsoleerd, is er op dit moment geen kans op lokale besmetting. De student wordt nog steeds in de gaten gehouden en blijft nog een week in isolatie”, zei Jacobs. De student brengt het totaalaantal bevestigde gevallen aan de Nederlandse zijde op twee. Ondertussen hebben 10 van de 13 personen die werden gecontroleerd op Covid-19 negatief getest en is er nog één test in behandeling. ,,Daarom hebben we nu twee positieve gevallen, tien negatieve en één in behandeling”, aldus de premier. De 13 waren in zelfisolatie en onder toezicht omdat ze waren blootgesteld aan personen die Covid-19 hebben. Ze werden blootgesteld aan de eerste bevestigde persoon in het Nederlandse deel van Sint Maarten, evenals een van de bevestigde personen in het Franse St. Martin, die nauw verwant was aan drie personen aan de Nederlandse kant.

Jacobs zei sinds haar laatste toespraak op vrijdag 20 maart dat de Collectieve Preventiediensten (CPS) van het ministerie van Volksgezondheid een piek in het aantal oproepen naar 914 hebben opgemerkt voor wat betreft personen die zich hebben geregistreerd omdat ze de afgelopen week naar huis zijn gereisd. Deze groep wordt momenteel gecontroleerd. De minister-president bedankte alle personen die gehoor hebben gegeven aan haar oproep om dit te doen. Omdat CPS op vrijdag, zaterdag en zondag medisch personeel op de luchthaven aanwezig had en de door de terugkerende bewoners ingevulde formulieren verzamelde, verwachten de autoriteiten dat het aantal zal stijgen, waardoor alle terugkerende bewoners de komende dagen kunnen worden gecontroleerd. De premier heeft personen die sinds vrijdag 13 maart naar het eiland zijn teruggekeerd, opgeroepen zich bij CPS te registreren door te bellen naar 914 of het document te downloaden dat hiervoor is verstrekt op de website van de regering, deze in te vullen en te mailen naar CPS. Andere personen die zich de afgelopen dagen bij CPS hebben geregistreerd worden nu gecontroleerd, en als ze symptomen vertonen, zullen ze ook worden getest.

Jacobs drong er bij het publiek op aan alert te zijn op nepnieuws. ,,Volg alsjeblieft geen nieuws dat niet afkomstig is van officiële overheidsinstanties”, zo klonk haar verzoek. Voor officiële informatie kan het radiostation van de regering of de website van de regering worden geraadpleegd.

,,Als premier van Sint Maarten wil ik ons allemaal aanmoedigen om standvastig te blijven en goede hygiëne te blijven beoefenen en ons voor te bereiden op een wereldwijde pandemie. Ik denk dat we het tot nu toe heel goed hebben gedaan om de verspreiding tegen te gaan door heel netjes te zijn in onze hygiëne, door onze schoonmaak en hygiëne thuis, op het werk en wanneer we in het openbaar uitgaan, op te voeren. Hoewel we nu twee bevestigde gevallen hebben, waren alle maatregelen van de afgelopen weken en nu erop gericht het Covid-19-virus te bedwingen”, zei de minister-president in haar toespraak. ,,Kennis is macht. Blijf op de hoogte en wees voorbereid. We zijn sterke, veerkrachtige en trouwe mensen en samen kunnen we dit monster verslaan dat economieën en gezondheidsinfrastructuren over de hele wereld heeft doen omvallen. Blijf waakzaam en meld alle personen waarvan u weet dat ze hebben gereisd bij CPS om de verspreiding van dit virus op onze kleine eilandstaat tegen te gaan. CPS zal zeker alle tips opvolgen over personen die hebben gereisd of die mogelijk zijn blootgesteld aan het virus. Door dit te doen, doe je je burgerplicht om ervoor te zorgen dat het eiland veilig is.”

Jacobs drong er bij het publiek op aan om de verantwoordelijkheid te nemen om goede burgers te zijn en zich te houden aan de regels en richtlijnen die zijn opgesteld om hen te beschermen. ,,Tegen personen die zich roekeloos gedragen en onverantwoordelijk gedrag vertonen tijdens deze gedeeltelijke ‘lockdown’, gericht op het minimaliseren van beweging en contact binnen de gemeenschap, zullen strenge maatregelen in de vorm van boetes, en nog erger, worden getroffen. Neem deze tijd om te genieten van quality time met uw gezin, voor zelfreflectie en om projecten rond het huis te doen. Blijf van de weg af, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. De overheid en andere essentiële bedrijven moeten zorgen voor personen die zoveel mogelijk vanuit huis kunnen werken. De veiligheid en bescherming van onze bevolking hangt af van uw naleving van onze regels”, aldus de minister-president.