Al het nieuws

Geen reactie van minister van Justitie op brief van advocaten

Van een onzer verslaggevers

Philipsburg - Drie advocaten zullen eerdaags een gerechtelijk bevel indienen namens 37 gedetineerden in de Pointe Blanche-gevangenis. Hierin roepen de gevangenen de rechtbank op om hen binnen zeven dagen na een vonnis over te dragen naar veiligere gevangenissen op Bonaire of in Nederland.

prisonSommige van de betrokken gevangenen zitten in voorlopige hechtenis, terwijl anderen al zijn veroordeeld voor misdaden en momenteel hun straf uitzitten, meldt The Daily Herald. In het bevel zullen advocaten Geert Hatzmann, Shaira Bommel en Sjamira Roseburg de rechter oproepen om dagelijkse boetes op te leggen van 1.000 dollar per gevangene met een maximum van 10 miljoen dollar in het geval dat het land en de minister van Justitie het vonnis niet naleven.

De 37 gevangenen beweren dat de gevangenis al jaren gebukt gaat onder een golf van zeer ernstige geweldsdelicten waarbij messen en vuurwapens worden gebruikt. Als gevolg hiervan worden gevangenen bedreigd en aangevallen. Een gevangene verloor dit jaar zijn leven bij een van deze gewelddadige incidenten, terwijl een ander de rest van zijn leven gehandicapt is. Op 17 februari 2020 stuurden de drie advocaten een brief aan minister Egbert Doran van Justitie, waar ze de overplaatsing van de gevangenen naar veiligere gevangenissen op Bonaire of in Nederland binnen vijf dagen eisten.

De advocaten zeggen dat de minister op geen enkele manier op hun brief heeft gereageerd. Dit liet de gevangenen en hun advocaten geen andere keuze dan zich tot de rechtbank te wenden. Het Europees Comité voor de voorkoming van foltering en onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (CPT) en de Raad voor de Rechtshandhaving van Sint Maarten hebben beide zeer kritische en, volgens de advocaten, zelfs ‘destructieve’ rapporten gepubliceerd over de veiligheid van gevangenissen. In verschillende rapporten spoorden beide organisaties de regering van St. Maarten en het ministerie van Justitie aan om de leefbaarheid en veiligheid in de Pointe Blanche-gevangenis op een acceptabel niveau te brengen. Volgens de gedetineerden heeft de regering de vele adviezen van het CPT en de Raad voor de Rechtshandhaving genegeerd.

De Raad verklaarde in een rapport van 2017 al dat de veiligheid van gevangenen, bezoekers en personeel niet kon worden gegarandeerd, en dat deze situatie in 2018 verslechterde. In een rapport van 2019 verklaarde de Raad dat de situatie in de gevangenis van Pointe Blanche niet is veranderd in vergelijking met 2018. ,,Het Hof heeft ook vastgesteld dat er nauwelijks maatregelen zijn genomen om de levensomstandigheden en veiligheid in de gevangenis te verbeteren”, zeggen de drie advocaten. In maart 2017 en oktober 2019 oordeelde het Gerecht in Eerste Aanleg dat gevangenen onder gevaarlijke en inhumane omstandigheden in de gevangenis hebben geleefd. ,,Het land, dat verantwoordelijk is voor de gevangenis, is in strijd met artikel 3 van de Grondwet en artikel 3 van het Europees Mensenrechtenverdrag.”

Verwijzend naar een ‘gijzeldrama’ in november 2019 en een steekpartij in de gevangenis op 1 februari 2020, beweren de gevangenen dat ze allemaal in permanent gevaar zijn. Ze zeggen dat er geen hoop is dat deze situatie onmiddellijk zal worden veranderd of opgelost. Ze vrezen dat het slechts een kwestie van tijd zal zijn voordat er weer een gewelddadige misdaad plaatsvindt binnen de grenzen van de gevangenis. Aangezien de gevangenisdirecteur onlangs is ontslagen, vrezen de gevangenen dat de 'anarchie' alleen maar zal toenemen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).