Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters

Oranjestad - Vertegenwoordigers van de lokale overheid, de Kamer van Koophandel en werkgevers en werknemers zijn afgelopen woensdag bij elkaar gekomen om te spreken over de oprichting van een ‘Central Dialogue Statia’.

F26 OPBES Centraal dialoogAlle partijen delen het belang van zo’n overlegtafel en willen er graag aan meedoen, zo laat de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) weten. Met het vaststellen van een protocol is Central Dialogue Statia nu een feit. De stakeholders zijn het er, zo stelt RCN, over eens dat een goede Centraal Dialoog kan bijdragen aan het versterken van het draagvlak (consensusvorming) voor een sociaaleconomische ontwikkeling van Sint Eustatius. ,,Dit komt weer ten goede aan alle inwoners, bedrijven en instellingen.”

De Centraal Dialoog opereert ongeacht de samenstelling van de eilandsregering en staat los van de (tijdelijke) Community Advisory Board, die een wettelijke status heeft. De zetels in de Centraal Dialoog zijn verdeeld over het openbaar lichaam, werkgeversorganisatie Steba, vakbond All for One, vakbond WICSU en de Kamer van Koophandel. De lokale vertegenwoordiger van RCN-unit SZW neemt deel als adviseur.

De Centraal Dialoog biedt dus een vorm van gestructureerd overleg van lokale overheid en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Het zal zich met name richten op sociaaleconomische thema’s die op het eiland spelen. Alle betrokken partijen kunnen onderwerpen aandragen die daarop betrekking hebben. Bovendien kan de Centraal Dialoog gevraagd advies uitbrengen aan het Rijk. Dit zal bijvoorbeeld spelen wanneer ontwerpwetsvoorstellen voor consultatie worden voorgelegd, zo legt RCN uit.

Aansluitend op de oprichtingsvergadering heeft de ‘Central Dialogue Statia’ al een eerste inhoudelijke vergadering gehad, waarin gediscussieerd is over adviesaanvragen van het ministerie van SZW over respectievelijk het verlofstelsel, de wetgeving voor de arbeidsongeschikte werknemer en een voorstel voor een nieuwe Arbeidsomstandighedenwet Caribisch Nederland. De volgende vergadering van de Central Dialogue Statia zal plaatsvinden op 8 april 2020.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.