Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad/Philipsburg - De Sint Maartense gouverneur Eugene Holiday heeft Silveria Jacobs, de leider van National Alliance - de grote winnaar van de recente verkiezingen op Sint Maarten - aangewezen als formateur.

F05 SXM Formatie regeringDe gouverneur heeft na de uitslag van de verkiezingen van 9 januari 2020 van 10 tot en met 14 januari overleg gepleegd om informatie te verzamelen en te beslissen over het proces voor de vorming van een nieuwe regering. Holiday heeft, gezien de voortdurende discussie over de naleving van de normen die zijn vastgesteld door de Financial Action Task Force (FATF), ook een vergadering belegd met de politieke leiders en de bankiersvereniging om het belang en de urgentie van het behandelen van deze kwestie voor Sint Maarten te onderstrepen, ongeacht waarvan partijen de nieuwe regering vormen. De gouverneur ontving ook het door de NA en de United People’s Party (UP) ondertekende regeerakkoord dat een meerderheid in het parlement vertegenwoordigt. Een rode draad in de overleggen is dat politieke stabiliteit een noodzakelijke voorwaarde is voor de verdere ontwikkeling van Sint Maarten.
Gezien de resultaten van de verkiezingen en de tijdens het overleg ontvangen informatie verzocht de gouverneur de leider van de NA, Silveria Jacobs, om de opdracht als formateur te aanvaarden. In die hoedanigheid werd Jacobs gevraagd een nieuwe regering te vormen die de steun heeft van een brede meerderheid in het parlement om politieke stabiliteit te bevorderen, die bestaat uit ‘ministers die zich inzetten voor de ontwikkeling en uitvoering van een regeringsprogramma dat gericht is op de bevordering van het welzijn van Sint Maarten, zijn mensen, zijn economie, zijn infrastructuur en zijn veiligheid’.
Gezien de uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd, verzocht de gouverneur de formateur om een nieuwe regering te vormen die prioriteit zal geven aan: het afsluiten van de wetgeving betreffende de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met inbegrip van het wetboek van strafvordering; de ontwikkeling van initiatieven gericht op het duurzaam sociaaleconomisch herstel van Sint Maarten, waaronder de uitvoering van de afspraken met Nederland en de Wereldbank over onder andere het herstel van de luchthaven en de bouw van het nieuwe ziekenhuis; het realiseren van duurzame overheidsfinanciën, inclusief de voltooiing van de begroting 2020; de veiligheid en beveiliging van Sint Maarten door te investeren in de versterking van de wetshandhavingsdiensten, waaronder de politie en de gevangenis; de verbetering van het milieu met de nadruk op het realiseren van duurzame oplossingen voor afvalbeheer; en de wijziging van de kieswetten door de Verordening registratie en financiën van politieke partijen en de Kieswet in overeenstemming te brengen met de grondwet.
De gouverneur benadrukte verder het belang van de strikte naleving van de wettelijke vereisten, inclusief de screeningcriteria, die van toepassing zijn op de benoeming van kandidaat-ministers.
Jacobs heeft als formateur de taak de gouverneur regelmatig te informeren over het formatieproces en moet het definitieve rapport uiterlijk 23 februari 2020 indienen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.