Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Elke twee weken wordt minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bijgepraat over de voortgang van de verbeteringen in de Point Blanchegevangenis op Sint Maarten. ,,Op basis daarvan moet ik helaas concluderen dat de voortgang nog altijd (te) veel tijd in beslag neemt”, schrijft hij aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van Kamerlid Chris van Dam (CDA).

pointblancheDat Knops niet tevreden is over de snelheid waarmee de verbeteringen worden uitgevoerd bleek ook vorige week bij het debat over Sint Maarten. Hij blijft de regering eraan herinneren dat het ‘van belang is dat Sint Maarten zich blijft inzetten voor een spoedige afwikkeling van de afgesproken verbetermaatregelen’. Dat deed hij nog eens schriftelijk op 5 november en na het aantreden van de interim-regering Jacobs samen met minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming in een videoconference op 25 november.
Knops somt enkele verbeteringen op die ondanks het lage tempo de laatste tijd zijn bereikt in het gevangeniswezen. Bij jeugdinrichting Miss Lalie Center is een tweede vleugel geopend, er worden nieuwe gevangenismedewerkers getraind en opgeleid en de laatste hand wordt gelegd aan een nieuw buitenhekwerk en toegangspoort voor Point Blanche.
Aanleiding voor de vragen van Van Dam waren de staking van gevangenen sinds eind oktober (die begin deze maand werd beëindigd), berichten op de blogsite Bondtehond over Point Blanche als ‘The Devil’s Rock’ en een artikel in deze krant over de ‘explosieve’ situatie in de gevangenis. Knops noemt de situatie ‘een blijvend punt van zorg’. Hij bevestigt de inzet van mariniers (op verzoek van de gouverneur) bij de beveiliging en bewaking van de buitenring van Point Blanche tussen 26 oktober en 9 november.
De minister kan weinig zeggen over de vraag van Van Dam over het verscherpt toezicht dat de Raad van Europa heeft ingesteld voor het Koninkrijk naar aanleiding van de zaak Corallo, die in slechte omstandigheden en te lang werd vastgehouden in politiecellen op Sint Maarten. Hij vermeldt het actieplan dat in april werd ingediend namens Sint Maarten, maar hierop heeft de Raad van Europa nog niet gereageerd. Die reactie wordt begin 2020 verwacht.
Van Dam vroeg ook naar het opleggen van tbs in de Caribische landen. Door het ontbreken van voorzieningen wordt van die mogelijkheid weinig gebruik gemaakt, antwoordt Knops mede namens Dekker. ,,Voor zover wij hebben vernomen is in de landen een enkele keer een tbs-maatregel opgelegd. Bij de executie wordt geen gebruik gemaakt van voorzieningen in Europees Nederland.”
Dat laatste heeft ook weinig zin, voegt de minister nog toe, omdat er dan geen gefaseerde terugkeer in de maatschappij mogelijk is. In Caribisch Nederland is tbs niet mogelijk, maar wordt wel gewerkt aan het opzetten van forensische zorg op Bonaire.

 

 


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.