Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops acht het momenteel ‘niet opportuun’ om met de regering van Sint Maarten overleg te voeren over de motie Van Dam, die oproept om de rechtsorde op het eiland te handhaven door het beheer ervan uit te besteden aan Nederland.

SXMKnops wijst in zijn brief aan de Kamer op het feit dat de regering van het Caribisch land momenteel demissionair is en dat er op 9 januari 2020 verkiezingen worden gehouden. Daarna is de minister bereid om ‘samen met de regering van Sint Maarten te verkennen of er voldoende draagvlak bestaat om alsnog een gesprek aan te gaan over de motie’.
Kamerlid Chris van Dam (CDA) vond vorige maand bij een meerderheid van de Tweede Kamer gehoor voor zijn motie waarin hij de regering verzoekt om in overleg met Sint Maarten uit te zoeken of het mogelijk is dat Nederland voor een periode van vijf jaar ‘een sterkere rol kan vervullen in de beheersrol’. Van Dam maakt hierbij een onderscheid tussen gezag en beheer om de autonome status van het land Sint Maarten min of meer te omzeilen.
Knops had de motie van partijgenoot Van Dam juist om die reden ontraden, omdat deze de autonomie van het land inperkt. Aangezien handhaving van de rechtsorde een zaak van het Rijk is, zouden alle landen, Sint Maarten incluis, voor een wijziging in gezag toestemming moeten verlenen. Desalniettemin diende Van Dam de motie in waarbij hij wees op zijn gedeelde zorg over de rechtshandhaving op Sint Maarten.
De zorgen hebben alles te maken met een nijpend cellentekort. Het OM op Sint Maarten luidde daarover al eerder de noodklok. Omdat er steeds meer ernstige geweldsdelinquenten worden veroordeeld, die daar lange celstraffen voor opgelegd krijgen, is er toenemend behoefte aan cellen. De gevangenen in de Point Blanche-gevangenis protesteerden enkele weken geleden nog tegen de mensonterende situatie waarin zij zich zeggen te bevinden. Zij moeten soms met drie man in een cel en ze klagen erover dat er geen gehoor wordt gegeven aan serieuze medische klachten van de gevangenen.
Het gebrek aan cellen is niet nieuw. Het Koninkrijk staat om die reden onder EU-toezicht, voornamelijk omdat gevangenen te lang in politiecellen zitten opgesloten. Dat mag officieel voor een periode van tien dagen, maar sommigen meldden dat ze er al twintig dagen verblijven.
Er zijn wel plannen voor de bouw van een nieuwe gevangenis, maar dat zal drie tot vijf jaar in beslag nemen. Het gebouw zou plek moeten bieden aan 100 tot 125 gevangenen. De financiering ervan komt op conto van Sint Maarten. Als tijdelijke leniging van de nood stuurde Nederland eerder dit jaar zestien containers die dienst kunnen doen als cel naar het eiland.

 

 

 

 


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.